Strona:PL Roger - Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku.djvu/92

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.
— 91 —


Oj nie wrócę już do ciebie więcéj,
A chcesz wiedzieć dla czego, dziewczyno?
A chcesz wiedzieć dla czego?

Kiedym ja stał pod twojém okienkiem,
Toś ty miała inszego, dziéwczyno,
Toś ty miała inszego!
162.[1]
z p. Raciborskiego.
 
\relative b' {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key a \major
\time 3/4
\autoBeamOff
a8 cis a4 e | cis8 d e4 fis8 gis | e2 r4 | a8 cis a4 e8 [d] 
\break
cis8 d e2 | e8 gis b4 e | d8 d d b gis e | e gis b4 cis | gis8 b a2
\bar "|."
}
\addlyrics {
Kie -- dych ja szedł od mo -- jéj dziew -- czy -- ny,
świé -- cił mie -- siąc wy -- so -- ko;
o -- na za mną pię -- knie po -- glą -- da -- ła,
je -- śli ja już da -- le -- ko.
}

Kiedych ja szedł od mojéj dziewczyny,
Świécił miesiąc wysoko;
Ona za mną pięknie poglądała,
Jeśli ja już daleko.

Nie odszedłem jeno na pół drogi,
Ona za mną wołała:
Nawróćże się ty, mój kochaneczku,
W czemżech cię rozgniewała?

Nie będzie mnie głowiczka bolała,
Choć mnie se ty nie weźmiesz,
Alebych się rada dowiedziała,
Którą se ty powiedziesz.

Powiedziesz se w białym czépieczku,
A będzie ci płakała;
Ja se pójdę w zielonym wianeczku,
A będę się śpiewała.

Miałeś czekać na wysokiéj górze,
A tyś czekał na dole;
Jeśli ty masz smutne serce ku mnie,
Mam ja ku tobie wesołe.
163.[2]
z p. Lublinieckiego.
 
\relative b' {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key a \major
\time 3/4
\autoBeamOff
a8 cis e4 e | e8 e cis cis e8. cis16 | b8 b d4 b | a8 r8 r4 r
\bar "|."
}
\addlyrics {
Kie -- dym je  -- chał do swéj Ka -- si,
świé -- cił mie -- siąc wy -- so -- ko.
}


Kiedym jechał do swéj Kasi,
Świécił miesiąc wysoko.

Ujechałem czworo stajań,
Ona za mną wołała:

A wróćże się, pocieszenie,
Czémże ja cię zgniewała?

Zgniewałaś mnie, zgniewała,
Boś mi gęby nie dała.

A jakżem ci miała dać,
Kiej mi broni moja mać?
  1. Podobna pieśń u Wacława z Oleska P. l. Galic. str. 427.
  2. Porównać: Konopki P. l. kr. str. 131.