Strona:PL Roger - Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku.djvu/90

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.
  — 89 —


  157.
  z p. Kozielskiego.

  Jak ja powędruję
  I pomaszeruję,
  Komuż ciebie, me kochanie,
  Komuż ciebie zostawię?

  Komużby innemu,
  Tylko saméj sobie;
  Daj mnie se wymalować
  W komóreczce sobie.

  Cóż po malowaniu,
  I po rysowaniu,
  Kiedy nas ludzie mają
  W wielkiém obmawianiu!

  Nie zostawiłem cię
  Z pięcioroma dziatek;
  Alem cię zostawił
  Jak różowy kwiatek.

  Bo różowy kwiatek
  Od słoneczka zginie,
  A twoja poczciwość
  Między ludźmi słynie.


  158.
  z p. Bytomskiego.
   
\relative b' {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key c \minor
\time 2/4
\autoBeamOff
c8. b16 c8 c | c8. d16 es8 d | c d es d | c bes g g 
\break
 as bes c c | bes as g f | g8. bes16 g8 f 
\bar "|."
s
}
\addlyrics {
Cho -- dzi -- łem ja po gro -- be -- lce, po gro -- be -- lce,
wie -- dzia -- łoć to mo -- je se -- rce,
iż mnie mo -- je dzié -- wczę nie chce.
}


  Chodziłem ja po grobelce,
  Wiedziałoć to moje serce,
  Iż mnie moje dziéwczę nie chce.

  A czemuż mnie to nie chciała?
  Bo już Kubie obiecała,
  Bo już Kubie obiecała.
  — — — — — —

  159.
  z p. Raciborskiego.
   
\relative f' {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key c \major
\time 3/8
\autoBeamOff
d8 d e | f4 d8 | e4 g16 [(e)] | c8 r r | a'8 a a | c4 a8 
\break
g8 g a | d,8 d e | f4 d8 | c e g | d8 d e | f4 d8 |
\break
e8 r8 g16 [e] | c4 r8 
\bar "|."
s
}
\addlyrics {
Zgo -- ra -- ła li -- pka i ko -- rzeń,
zgo -- ra -- ła li -- pka i ko -- rzeń:
tyś mnie, sy -- ne -- czku, nie go -- dzien,
tyś mnie, sy -- ne -- czku, nie go -- dzien.
}

  Zgorała lipka i korzeń:
  Tyś mnie, syneczku, niegodzien.

  Jach ciebie godna, nie ty mnie,
  Bierałaś chusteczki ode mnie.

  Moja chusteczka jedwabna, —
  Jach jest dziéweczka chudobna.

  Moja szateczka ze złota,
  Toś mi ją deptał do błota.