Strona:PL Roger - Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku.djvu/5

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.
  — 4 —


  3.
  z p. Rybnickiego.
  
\relative c' {
\key e \major
\time 3/4
\autoBeamOff
e8. gis16 b4 e | e8. b16 b8. a16 a8 gis | e'8. b16 b8. a16 a8 gis |
gis8 fis fis4 b,4 | e8. e16 fis8. fis16 gis8 gis | a8 fis fis4 b,4 |
e8. e16 fis8. fis16 gis8 gis | e4 r r 
\bar "|." 
}
\addlyrics {
A ja was się | pa -- ni ma -- tko py -- tam, | pa -- ni ma -- tko py -- tam, | gdzie -- ście da -- li | Ma -- ry -- an -- kę pię -- kną, | gdzie -- ście da -- li | Ma -- ry -- an -- kę pię -- kną | tam.
}


  A ja was się pani matko pytam,
  Gdzieście dali Maryankę piękną?

  Czyście jéj to nie widzieli w polu?
  Wybiera tam pszeniczkę z kąkolu.

  Nie wybrała ani pół zagona,
  Przyjechało trzech huzarów po nię.

  Siadajże ty, Maryanko, z nami,
  Będziesz widzieć jak jest między nami.

  Wolałabych w to morze zaskoczyć,
  Niżeli się z huzarem obaczyć.


  4.
  z p. Rybnickiego.

  O cóż płaczesz, lamentujesz,
  Żech ja na wojence?
  Będziesz se ty poglądała
  Po mojéj sukience.

  O cóż płaczesz, lamentujesz,
  Iżech ja na wojnie?
  A dyć mnie gwałtem nie wzięli,
  Szedłem dobrowolnie.

  O cóż płaczesz lamentujesz,
  Iżech ja jest wojak?
  Wyuczę się exercyrki,
  Puszczą mnie na urlop.


  5.
  z p. Rybnickiego.

  W niedzielę raniuśko
  Przyszło co na łóżko,
  A byłci to mój kochanek,
  Przyniósł mi jabłuszko.

  Z jednéj strony białe,
  Z téj drugiéj czerwone; —
  Będziesz miała, ty dziéweczko,
  Serce zasmucone. —

  Chodziła po łące,
  Załamuje ręce,
  A przekrasnego syneczka
  Nosiła na ręce.

  Ach synu, mój synu,
  Cóź ja ci mam robić?
  Czyli ci mam kark zakręcić,
  Czyli cię utopić?