Strona:PL Roger - Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku.djvu/4

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.
  1.
  z powiatu Raciborskiego.
  
\relative c' {
\set Staff.midiInstrument = #"whistle"
\key f \major
\time 3/4
     f4. c8 \noBeam f g \noBeam |
     a4 a r |
     d4. f8 \noBeam e cis \noBeam |
     d4 a r |
     a8. \noBeam d16 \noBeam d8 \noBeam f e d \noBeam|
     c!8. \noBeam c16 \noBeam c8 \noBeam bes a g \noBeam |     
     a8. \noBeam a16 \noBeam a8 \noBeam g \noBeam f (e) |
     d2\fermata r4 \bar "|." }
\addlyrics {
     O przysz -- ło mi | przysz -- ło | od ma -- jo -- ra | pi -- smo, | mu -- szę
     ma -- sze -- ro -- wać, | mu -- szę ma -- sze -- ro -- wać 
 na wo -- jen -- kę i -- | stą.
}


  O przyszło mi przyszło
  Od majora pismo,
  Muszę maszerować
  na wojenkę istą.

  Muszę odéjść ojca,
  Matkę, miłośniczkę,
  Muszę maszerować
  Na pruską granicę.

  Na pruską granicę
  Wszyscy się zjeżdżają,
  A te nasze serca
  Bardzo się lękają.

  Będzie wojna, będzie
  Wele Raciborza:
  Tam się krew przeleje
  Jako woda z morza.

  Będzie wojna, będzie
  Wokoluśko wszędzie:
  Szczęśliwy ten wojak,
  Co on do dom przyjdzie.

  Będzie wojna, będzie
  Wokoluśko wszędzie:
  Nie jedna matuchna
  Syneczka pozbędzie.


  2.[1]
  z p. Oleskiego.[2]
  
\relative c' {
\set Staff.midiInstrument = #"whistle"
\key d \major
\time 3/4
d8. \noBeam e16 fis4 b | a2 r4 |
d,8. \noBeam e16 fis4 b | a2 r4 |
d8. \noBeam d16 cis4 b |
d8. \noBeam a16 fis4 d |
fis8. \noBeam a16 g4 e|
d r r \bar "|." 
}
\addlyrics {
     Wla -- zła na wie -- | żę | bar -- dzo wy -- so -- | ką, | i uj -- z𝑑rza -- ła |
     swe -- go bra -- ta | bar -- dzo da -- le -- | ko.
}


  Wlazła na wieżę
  bardzo wysoką,
  I ujzdrzała swego brata
  Bardzo daleko.

  Ach bracie, bracie,
  Bracie rodzony,
  Powiedz mi, kiej przyjdziesz
  W te nasze strony?

  Ej siostro, siostro,
  Siostro rodzona,
  Gdy ta doma sucha lipka
  Będzie zielona.

  Rychléjby to być
  Suchéj lipce kwiéść,
  Niżeliby tobie, bracie,
  Z wojny do dom przyjść.

  Leży nad Odrą,
  Gawrony go żrą,
  Leśne wrony i gawrony
  Kostki roznoszą.

  Siostrzyczka jego
  Idzie do niego,
  A zbierała do fartuszka
  Kosteczki jego.

  Ona zbierała,
  Bardzo płakała,
  Mocny Boże, miły bracie,
  Coch doczekała!

  1. Porównać pieśń 35.
  2. Oleszno = Rosenberg.