Strona:PL Roger - Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku.djvu/4

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.
1.
z powiatu Raciborskiego.

\relative c' {
\set Staff.midiInstrument = #"whistle"
\key f \major
\time 3/4
     f4. c8 \noBeam f g \noBeam |
     a4 a r |
     d4. f8 \noBeam e cis \noBeam |
     d4 a r |
     a8. \noBeam d16 \noBeam d8 \noBeam f e d \noBeam|
     c!8. \noBeam c16 \noBeam c8 \noBeam bes a g \noBeam |     
     a8. \noBeam a16 \noBeam a8 \noBeam g \noBeam f (e) |
     d2\fermata r4 \bar "|." }
\addlyrics {
     O przysz -- ło mi | przysz -- ło | od ma -- jo -- ra | pi -- smo, | mu -- szę
     ma -- sze -- ro -- wać, | mu -- szę ma -- sze -- ro -- wać 
 na wo -- jen -- kę i -- | stą.
}


O przyszło mi przyszło
Od majora pismo,
Muszę maszerować
na wojenkę istą.

Muszę odéjść ojca,
Matkę, miłośniczkę,
Muszę maszerować
Na pruską granicę.

Na pruską granicę
Wszyscy się zjeżdżają,
A te nasze serca
Bardzo się lękają.

Będzie wojna, będzie
Wele Raciborza:
Tam się krew przeleje
Jako woda z morza.

Będzie wojna, będzie
Wokoluśko wszędzie:
Szczęśliwy ten wojak,
Co on do dom przyjdzie.

Będzie wojna, będzie
Wokoluśko wszędzie:
Nie jedna matuchna
Syneczka pozbędzie.


2.[1]
z p. Oleskiego.[2]

\relative c' {
\set Staff.midiInstrument = #"whistle"
\key d \major
\time 3/4
d8. \noBeam e16 fis4 b | a2 r4 |
d,8. \noBeam e16 fis4 b | a2 r4 |
d8. \noBeam d16 cis4 b |
d8. \noBeam a16 fis4 d |
fis8. \noBeam a16 g4 e|
d r r \bar "|." 
}
\addlyrics {
     Wla -- zła na wie -- | żę | bar -- dzo wy -- so -- | ką, | i uj -- z𝑑rza -- ła |
     swe -- go bra -- ta | bar -- dzo da -- le -- | ko.
}


Wlazła na wieżę
bardzo wysoką,
I ujzdrzała swego brata
Bardzo daleko.

Ach bracie, bracie,
Bracie rodzony,
Powiedz mi, kiej przyjdziesz
W te nasze strony?

Ej siostro, siostro,
Siostro rodzona,
Gdy ta doma sucha lipka
Będzie zielona.

Rychléjby to być
Suchéj lipce kwiéść,
Niżeliby tobie, bracie,
Z wojny do dom przyjść.

Leży nad Odrą,
Gawrony go żrą,
Leśne wrony i gawrony
Kostki roznoszą.

Siostrzyczka jego
Idzie do niego,
A zbierała do fartuszka
Kosteczki jego.

Ona zbierała,
Bardzo płakała,
Mocny Boże, miły bracie,
Coch doczekała!

 1. Porównać pieśń 35.
 2. Oleszno = Rosenberg.