Strona:PL Roger - Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku.djvu/24

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.
  — 23 —


  43. c.
  z p. Rybnickiego.
   
\relative c' {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key g \major
\time 3/4
\autoBeamOff
g'8 d g4 a | \stemUp b8 \stemNeutral a g4 \stemUp b \stemNeutral | d4. d,8 e fis | g8. a16 \stemUp b4 \stemNeutral g | 
g8 d g4 a | \stemUp b8 \stemNeutral a g4 b | d4. d,8 e8 fis | g4 r4 r|
c8. c16 e4 e | d8. d16 g,4 \stemUp b \stemNeutral | d4. d,8 e fis | g8 a b4 g |
c8. c16 e4 e | d8. d16 g,4 \stemUp b \stemNeutral | d4. d,8 e fis | g4 r4 r
\bar "|." 
}
\addlyrics {
W_czys -- tém po -- lu bły -- szczy kwi -- ecie i tam u -- łan na wi -- de -- cie, a dziew -- czy -- na, jak ma -- li -- na no -- si ko -- szyk róż.

Stój, po -- cze -- kaj, mo -- ja du -- szko! Skąd tak zgrab -- ną stą -- pisz nó -- żką? Jam z_téj cha -- tki, rwa -- łam kwiat -- ki i po -- wra -- cam już. 
}
  z powiatów : Rybnickiego, Gliwickiego i Lublinieckiego.

  W czystém polu błyszczy kwiecie,
  I tam ułan na widecie;
  A dziewczyna,
  Jak malina,
  Nosi koszyk róż.

  Stój, poczekaj, moja duszko!
  Skąd tak zgrabnie stąpisz nóżką? —
  Jam z téj chatki,
  Rwałam kwiatki
  I powracam już. —

  Próżno czynisz twe wymówki,
  Pójdziesz ze mną do placówki. —
  Ach ja biedna,
  Sama jedna,
  Matka czeka mnie. —

  Są tam wrogi o pół mili,
  Możno ciebie namówili. —
  Ja uboga
  Nie znam wroga,
  Nie widziałam go. —

  Może kryjesz wrogów tłuszczę,
  Daj buziaka, to cię puszczę. —
  Jam nie taka,
  Dam buziaka,
  Tylko z konia zsiądź! —

  Z konia zsiądę, prawo złamię,
  Za to kulę w łeb dostanę. —
  Jesteś chętny,
  Nadto prędki,
  Że buziaka dam. —

  Choć mnie życie ma kosztować,
  Ciebie muszę pocałować. —
  Żal mi ciebie,
  Jak Bóg w niebie,
  Że się zgubisz sam. —

  A ja warty nie porzucę,
  Po zwycięstwie nazad wrócę. —
  Wrócisz z wojny,
  Bądź spokojny,
  Ja buziaka dam. —

  A jak w boju zginę snadnie,
  Tak buziaczek mój przepadnie. —
  Wiernam tobie,
  Na twym grobie
  Wystawię ci krzyż. —

  Jak szczęśliwie wrócę z boju,
  Gdzież cię szukać mam w spokoju? —
  Jam w téj chatce
  Przy méj matce
  Tam nad rzéką zwyż.
  44.
  z p. Rybnickiego.

  Wiemci kościół murowany,
  W tym kościele białe ściany.
  W tym kościele wojak leży,
  Porąbaną głowę dzierzy.

  Kto porąbał, niech mię wygoi,
  Powiedzcie tam doktorowi.
  Doktór nie ma takiéj maści,
  Co wygoi twoje boleści.

  Twoja miła ma taką maść,
  Co wygoi ci ani nie znać. —
  Ciągnie wojsko od Berlina, —
  Poznaj, matko, swego syna!