Strona:PL Roger - Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku.djvu/23

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.
  — 22 —


  Na saskiéj granicy,
  Tam wojacy stoją,
  A serdeczka jejich
  Bardzo się lękają.

  Zawiesili na mnie
  Tę cielęcą duszę,
  A ja nieboraczek
  Z nią wędrować muszę.

  Lękają się oni,
  Bo też mają czego.
  Wiedzą, że nie ujdą
  Ognia francuskiego.

  Każdy nieboraczek,
  Co szabelką siecze,
  Z głowy i z ramienia
  Chutnie mu krew ciecze.


  Piosenka niniejsza, przypominająca wojnę francuską r. 1813, wyjęta z pisma Pastora Fiedlera: „Bemerkungen über die Mundart der polnischen Niederschliesier.”
  43. a.
  z p. Gliwickiego.
   
\relative c' {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key g \major
\time 3/4
\autoBeamOff 
<< { \voiceOne b'8 b g4 b | a8 a fis4 a | c4. c8 e8. e16 | d8. d16 b4 g } \new Voice { \voiceTwo \autoBeamOff g8 g b,4 g' | fis8 fis d4 fis | a4. a8 c8. c16 | b8. b16 g4 g } >> \bar "[|:" \repeat volta 2 { << { \voiceOne d'4. d8 e d | c4. c8 d c } \new Voice { \voiceTwo \autoBeamOff b4. b8 c b | a4. a8 b a } >> | } \alternative { << { \voiceOne b8. b16 c4 b |a } \new Voice { \voiceTwo \autoBeamOff g8. g16 a4 g |d } >> \oneVoice r4 r \bar ":|]" } { << { \voiceOne b'8.g16 a4 a | g } \new Voice { \voiceTwo \autoBeamOff g8. b,16 \stemUp d4 d \stemDown b } >> \oneVoice r4 r | \bar "|." } s
}
\addlyrics {
W_czys -- tém po -- lu bły -- szczy kwie -- cie i tam u -- łan na wi -- de -- cie, a dzie -- wczy -- na, jak ma -- li -- na no -- si ko -- szyk róż no -- si ko -- szyk róż. 
}
  43. b.
  z p. Rybnickiego.
   
\relative c' {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key g \major
\time 3/4
\autoBeamOff
g'8 g d4 g | a8 e a4. g8 | fis4. d8 e fis | g \stemUp b \stemNeutral e4 d | d,4. \stemUp b'8 \stemNeutral a g | fis a e'4 d | d8 d c4 fis, |g r4 r |b8. b16 c4 b | g'8 fis e4 e | fis8 fis b,4 b | g'8 fis e4 e | d8. d16 c4 fis, | g8 \stemDown b \stemNeutral e4 d | d8. d16 c4 fis, | g4 r4 r
\bar "|." 
}
\addlyrics {
W czystém po -- lu bły -- szczy kwie -- cie, i tam u -- łan na wi -- de -- cie, a dzie -- wczy -- na, jak ma -- li -- na no -- si ko -- szyk róż.

Stój, po -- cze -- kaj, mo -- ja du -- szko! Skąd tak zgrab -- ną stą -- pisz nó -- żką? Jam z_téj cha -- tki, rwa -- łam kwiat -- ki i po -- wra -- cam już.
}