Strona:PL Roger - Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku.djvu/19

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.
— 18 —


Jużem jest opakowany,
Jeno gwer na ramię brać:
Czekajcie mnie, moi kamratowie,
Pójdę miłéj dziękować.

Dziękuję ci moja miła
Na tym tu nowym progu:
Jeśli ja się więcéj nie powrócę,
Oddaję cię tu Bogu.

Tę chusteczkę, coś mi ją dała,
Na połych ją rozerwał;
Ten zielony wianek, coś mi go uwiła,
Do serca go sobie schowam.

Była to między nami miłość,
Między nami obiema,
Trza się było wozić, moja kochaneczko,
I cztérma koniczkoma.

Miłowali my się oba
Jak dwa gołębie w parze,
A kto nas rozłączy, moja kochaneczko,
Tego Pan Bóg niech skarze.
35.[1]
z p. Oleskiego.
 
\relative d {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key d \major
\time 2/4
\autoBeamOff
d'8 e fis4 | b4 \stemDown a \stemNeutral | d,8 e fis4 | b \stemDown a \bar "[|:" d8 d cis4 | b a |
\stemNeutral fis8 a d,4 | e8 a e fis | d4 r 
\bar ":|]" s
}
\addlyrics {
Je -- noch jed -- ne -- go bra -- cisz -- ka mia -- ła, jesz -- czech ja go na wo -- jen -- kę wy -- dać mu -- sia -- ła.
}

Jenoch jednego braciszka miała,
Jeszczech ja go na wojenkę
Wydać musiała.

Pytam ja was się wielcy panowie,
Jeśliście wy nie widzieli
Braciszka mego?

Widzieliśmy go w mieście na błoni,
Roznoszą go kruki, wrony,
Bali gawrony.

Zaszła ku niemu siostrzyczka jego,
Pozbierała do fartuszka
Kosteczki jego.

I jak pozbierała i zazwonić dała,
Jak zazwonić usłyszała,
Zaraz zemdlała.
36.
z p. Oleskiego.
 
\relative d {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key d \major
\time 3/4
\autoBeamOff
b'8 d fis4 e | fis8 d d4 e | fis8 g a4 e 
\bar "[|:"
a 4 a8 [(g)] fis8 e  \break
fis8 d d4 e | fis8 a e4 d 
\bar ":|]" s
}

\addlyrics {
Sie -- dzi ma ko -- chan -- ka pod zie -- lo -- nym dę -- bem,
wy -- szy -- wa chu -- stecz -- kę zie -- lo -- nym jed -- wa -- biem.
}
  1. Porównać pieśń 2.