Strona:PL Roger - Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku.djvu/175

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.
— 174 —


Bodajżeś, dziéweczko,
Bodajżeś skapała
Za moję gorzałkę,
Coś mi wypijała.

Nie gadaj, syneczku,
Bóg cię wysłyszy,
Kiejch przyszła do karczmy,
Toś był przy mnie piérwszy.
350.
z p. Rybnickiego.

Szczebioce skowronek,
Jak w górę wyleci, —
Szukam serca twego,
Już to roczek trzeci.

Jak róża jest miła,
Rozkwitła i świeża, —
Tak moja dziewczyna,
Gdy się do mnie zbliża.

Wabią się w gaiku
Turkawki na parę;
Przymij serce moje, —
Ode mnie ofiary.

Kwitną wonne zioła,
Zbiera miodek pszczoła,
I ja miodek czuję,
Gdy cię pocałuję
351.
z p. Rybnickiego.
 
\relative c' {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\autoBeamOff
\key g \major 
  \time 3/4 
  d8 fis a a c d,   | % 1
  d [(fis)] g4 r   | % 2
  b8 d d d e c   | % 3
  e4 d r   | % 4
  e8 g, c4 c   | % 5
  b16 [(d)] d [(c)] b4 b8 [(g)]   | % 6
  fis a a a c d,   | % 7
  c8 [(fis)] g4 r \bar "|." 
}
\addlyrics {
Mo -- ja ma -- tka nie ro -- zu -- mie,
co ta mo -- ja mło -- dość u -- mie;
mo -- ja mło -- dość bar -- dzo pło -- cha,
ko -- go wi -- dzi, te -- go ko -- cha.
}
\midi {
\tempo 4 = 120 
}


Moja matka nie rozumie,
Co ta moja młodość umie;
Moja młodość bardzo płocha,
Kogo widzi, tego kocha.
352.[1]
z p. Bytomskiego.
 
\relative c' {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\autoBeamOff
\key c \major 
  \time 3/4 
  g'4 c8. c16 c4   | % 1
  c e8. d16 c4   | % 2
  e8. e16 d4 e8 [( d)] |  
   c2 r4  \bar ":|]" 
  g'4. e8 c g   | % 5
  c4. d8 e e   | % 6
  g4. e8 c g   | % 7
  c4. d8 e e   | % 8
  e4. e8 d d   | % 9
  c2 r4 \bar "|." 
}
\addlyrics {
O! któ -- rę -- dyż to, któ -- rę -- dy,
dzié -- wczę do cie -- bie?
Przyjdź, sy -- ne -- czku, przez ten o -- gród,
nie za -- wrę ja tych ża -- dnych wrót,
przyjdź, sy -- ne -- czku, przyjdź!
}
\midi {
\tempo 4 = 120 
}


 1. Podobna pieśń znajd. się u Paulego, str. 124.