Strona:PL Roger - Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku.djvu/175

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.
  — 174 —


  Bodajżeś, dziéweczko,
  Bodajżeś skapała
  Za moję gorzałkę,
  Coś mi wypijała.

  Nie gadaj, syneczku,
  Bóg cię wysłyszy,
  Kiejch przyszła do karczmy,
  Toś był przy mnie piérwszy.
  350.
  z p. Rybnickiego.

  Szczebioce skowronek,
  Jak w górę wyleci, —
  Szukam serca twego,
  Już to roczek trzeci.

  Jak róża jest miła,
  Rozkwitła i świeża, —
  Tak moja dziewczyna,
  Gdy się do mnie zbliża.

  Wabią się w gaiku
  Turkawki na parę;
  Przymij serce moje, —
  Ode mnie ofiary.

  Kwitną wonne zioła,
  Zbiera miodek pszczoła,
  I ja miodek czuję,
  Gdy cię pocałuję
  351.
  z p. Rybnickiego.
   
\relative c' {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\autoBeamOff
\key g \major 
  \time 3/4 
  d8 fis a a c d,   | % 1
  d [(fis)] g4 r   | % 2
  b8 d d d e c   | % 3
  e4 d r   | % 4
  e8 g, c4 c   | % 5
  b16 [(d)] d [(c)] b4 b8 [(g)]   | % 6
  fis a a a c d,   | % 7
  c8 [(fis)] g4 r \bar "|." 
}
\addlyrics {
Mo -- ja ma -- tka nie ro -- zu -- mie,
co ta mo -- ja mło -- dość u -- mie;
mo -- ja mło -- dość bar -- dzo pło -- cha,
ko -- go wi -- dzi, te -- go ko -- cha.
}
\midi {
\tempo 4 = 120 
}


  Moja matka nie rozumie,
  Co ta moja młodość umie;
  Moja młodość bardzo płocha,
  Kogo widzi, tego kocha.
  352.[1]
  z p. Bytomskiego.
   
\relative c' {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\autoBeamOff
\key c \major 
  \time 3/4 
  g'4 c8. c16 c4   | % 1
  c e8. d16 c4   | % 2
  e8. e16 d4 e8 [( d)] |  
   c2 r4  \bar ":|]" 
  g'4. e8 c g   | % 5
  c4. d8 e e   | % 6
  g4. e8 c g   | % 7
  c4. d8 e e   | % 8
  e4. e8 d d   | % 9
  c2 r4 \bar "|." 
}
\addlyrics {
O! któ -- rę -- dyż to, któ -- rę -- dy,
dzié -- wczę do cie -- bie?
Przyjdź, sy -- ne -- czku, przez ten o -- gród,
nie za -- wrę ja tych ża -- dnych wrót,
przyjdź, sy -- ne -- czku, przyjdź!
}
\midi {
\tempo 4 = 120 
}


  1. Podobna pieśń znajd. się u Paulego, str. 124.