Strona:PL Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa.djvu/247

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.


  Już prorockich przepowiedzeń skutki
  Odmieniły świat cały mile:
  Oddalając uprzykrzone smutki,
  Przywróciły wesołe chwile!
  Wszędy echo brzmi z pociechą,
  Że z daru Zbawiciela,
  Upewnienie o zbawienie
  Dopełniło wesela:
  Więc z niebieskimi szyki,
  Wydajmy dziś okrzyki:
  Niechaj chwała Bogu będzie w niebie itd.

  Niebo dzisiaj z ziemią połączone,
  Wyśpiewuje wdzięczności pienie;
  Dzięki Bogu czyni nieskończone
  Za zjawione ludziom zbawienie;
  Radość nasza z Messyasza
  I wszystkiemu stworzeniu,
  Że Pan chwały śmierci strzały
  Skruszył w swém narodzeniu
  Brzmijże świecie wesoło,
  Wydaj odgłos w około:
  Niechaj chwała itd.

  Aby człowiek Bogiem był nazwany,
  Jego postać Bóstwo przybrało:
  By nie brząkał niewoli kajdany,
  Słowo Ojca Ciałem się stało.
  Sługa z pana, ach odmiana,
  Niesłychane przykłady!
  By z wdzięczności dla miłości
  Człowiek w Boga szedł ślady.
  Więc niech pienia odgłosy
  Idą aż pod niebiosy.
  Niechaj chwała Bogu będzie itd.

  Uczynione z Twéj miłości związki
  Bóstwa Twego z naszym rodzajem,
  Sprawiły nam ścisłe obowiązki,
  Byś miłowan od nas był wzajem.
  Dajże Panie, me kochanie,
  By ogniste pożary
  W sercach trwały na wiek cały,
  Byś był kochan bez miary.
  Nuż i teraz w miłości
  Wyśpiewujmy z radości:
  Niechaj chwała Bogu będzie w niebie
  A na ziemi pokój ludowi!  W żłobie leży, któż pobieży
  Kolendować małemu,
  Jezusowi Chrystusowi,
  Dziś do nas zesłanemu?
  Pastuszkowie przybywajcie,
  Jemu wdzięcznie przygrywajcie,
  Jako Panu naszemu.

  My zaś sami z piosneczkami
  Za wamy\i pospieszymy,
  A tak tego maleńkiego
  Niech wszyscy zobaczymy:
  Jak ubogo narodzony,
  Płacze w stajni położony,
  Więc go dziś ucieszymy.

  Najprzód tedy niechaj wszędy
  Zabrzmi świat w wesołości,
  Że zesłany nam jest dany
  Emmanuel w nizkości;
  Jego tedy przywitajmy,
  Z Aniołami zaśpiewajmy:
  Chwała na wysokości!

  Witaj Panie, cóż się stanie,
  Że rozkoszy niebieskie
  Opuściłeś, a zstąpiłeś
  Na te nizkości ziemskie?
  Miłość moja to sprawiła,
  By człowieka wywyższyła
  Pod nieba Empirejskie.

  Czem w żłobeczku, nie w łóżeczku
  Na siankuś położony?
  Czem z bydlęty, nie z panięty
  W stajni jesteś złożony?
  By człek sianu przyrównany,
  Grzesznik bydlęciem nazwany,
  Przeze mnie był zbawiony.

  Twoje państwo i poddaństwo
  Jest świat cały, o Boże!
  Tyś polny kwiat, czemuż Cię śwat
  Przyjąć nie chce, ne może?
  Bo świat doczesne wolności