Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/59

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


LATO.
25. Kosiarze.

sVarB = { e16_>_\f^\markup { \small \italic "Żwawo z energią" } ([f b c] e,[f b c] | e,[f b c]) f,8_>[f_>] | g16([a bes a] g[a g c,]) \bar ".|:" f8 a4_> f16([a]) % w1
<f c'>4^>_\markup { \halign #-1.5 \small \italic "risoluto" } <f a> | <f c'>8[<f a> <f d'> <f c'>] | f[<f a> <e bes'> <e g>] | <f a> f4 r8 | }

sVarCp = { <f a c>8^>[<f a c> <f a c> <f a c>] | <f a c>[<f a c> <f a c> <f a c>] | <f c'>8[<f bes c> <f bes c> <f bes c>] }

sVarA = { R2*3 \bar ".|:" R2 | % w1
c4^\f^\markup { \halign #-1.5 \small \italic "risoluto" } a | c8 a d c | f, a \stemUp bes \stemNeutral g | a f4 r8 | }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "2. " Pot o -- trze -- my z_czo -- ła, A zaś z_ko -- sy tra -- wę, }

sVarCrep = { <f a>8[<f a c>] <f a c>[<f a c>] | <f a c>[<f a c> <f a c> <f a c>] | <f a c>[<f a c> <f a c> <f a c>] | <f a c>[<f a c> <f bes c> <f bes c>] | <f a c>[<f a c> <f a c> <f a c>] | }

lVarA = \lyricmode { \set stanza = "1. " Brzę -- czą ko -- sy w_łą -- ce, Brzę -- czą, po -- brzę -- kuj -- ą, }

sVarCk = { }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegro energico." } \autoBeamOff \relative c'' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \relative e' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key d \minor \time 2/4 \relative f { \sVarCp \repeat volta 2 { \sVarCrep } \sVarCk } }
 >>
>> }


1.  Brzęczą kosy w łące,
Brzęczą, pobrzękują,

2.  Pot otrzemy z czoła,
A zaś z kosy trawę,