Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/35

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


WIOSNA.
13. Powitanie wiosenki.

sVarB = { g8_\p^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Niezbyt prędko." } ([b d cis d cis] | d[cis d cis d e] | cis[a] c[d16 c] b8[a] | b2 d4) | % w1
d,8([fis a gis a gis] | a gis a b g e] | fis_\<[gis a b cis d\!] | c!_\>[b] g2\!) | }

sVarA = { R2.*8 | }

lVarA = \lyricmode {  }

sVarC = { <g b d>2.~ | <g b d> | <g a d>2 <g a d>4 | <g b d>2. | % w1
<g c d>~ | <g c d> | <g a d> | <g b d>2 r4 | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
  \new Staff { \clef "violin" \key g \major \time 3/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegretto pastorale." } \autoBeamOff \relative e' { \sVarA } }
  \addlyrics { \small \lVarA }
  \new PianoStaff <<
    \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \major \time 3/4 \relative g'' { \sVarB } }
    \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \major \time 3/4 \relative g { \sVarC } }
  >>
>> }