Strona:PL Konopnicka Noskowski - Śpiewnik dziecięcy.djvu/13

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.


  ZIMA.
  1. Zła zima.
  
lVarA = \lyricmode { "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" }

sVarCp = { fis16^>([gis fis gis] a[b a gis]) | a^>([gis fis gis] a[b a gis]) | a^>([gis fis gis] a[gis a b]) | cis8[cis,] r4 }

lVarC = \lyricmode { "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" }

sVarA = { R2*4 | % w1
\bar ".|:" fis8^\f fis cis'4^> | fis,8 fis cis'4^> | \stemUp b8. a16 b8 \stemNeutral cis | a2 | }

sVarCrep = { <fis a>4 <e gis> | <d fis> <cis e> | <gis gis'>4. <cis, cis'>8 | fis16^\>[cis' fis, cis'] fis,[cis' fis,\! cis'] }

sVarB = { fis16_>_\f^\markup { \halign #-0.5 \small \italic "Żwawo i silnie." } ([gis fis gis] a[b a gis]) | a_>([gis fis gis] a[b a gis]) | a_>([gis fis gis] a[gis a b]) | cis8[cis,]_\sfz r4 | % w1
\bar ".|:" <cis fis>_\f <cis a' cis> | <a cis fis> <cis eis cis'> | << { \voiceOne b'8.[a16] b8[cis] } \new Voice { \voiceTwo <d, fis>4. <cis eis>8 } >> \oneVoice <cis fis a>2 | }

lVarB = \lyricmode { \set stanza = "1. 2. 3. " Hu! hu! ha! Hu! hu! ha! Na -- sza zi -- ma zła! }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff { \clef "violin" \key a \major \time 2/4 \tempo \markup { \small \bold "Allegro non troppo ma risoluto." } \autoBeamOff \relative f' { \sVarA } }
 \addlyrics { \small \lVarA }
 \addlyrics { \small \lVarB }
 \addlyrics { \small \lVarC }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key a \major \time 2/4 \relative f' { \sVarB } }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key a \major \time 2/4 \relative f { \sVarCp \repeat volta 3 { \sVarCrep } } }
 >>
>> }


  1. 2. 3.  Hu! hu! ha!
  Hu! hu! ha!
  Nasza zima zła!