Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 03.djvu/198

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.\relative g' {
\key g \major
\time 4/4

\autoBeamOff

g4 a8 fis g4 d | b'8 b c a b4 r | g4 a8 fis g4 d |
b'8 b c a b4 r \bar "|:" g8 b g b c a fis d |
g8 b g b c a fis d | g8 g a a g4 r \bar ":|" 
}
\addlyrics { \small {
Wśród no -- cnej ci -- szy głos się roz -- cho -- dzi,
Wstań -- cie pa -- ste -- rze, Bóg się wam ro -- dzi.
Czem prę -- dzej się wy -- bie -- raj -- cie, 
Do Be -- tle -- em po -- spie -- szaj -- cie 
Przy -- wi -- tać Pa -- na.
} }Wśród nocnéj ciszy głos się rozchodzi * Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi. * Czem prędzej się wybierajcie, * Do Betleem pospieszajcie, * Przywitać Pana.

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie, * Z wszystkiemi znaki danemi sobie; * Jako Bogu cześć Mu dali, * A witając, zawołali, * Z wielkiej radości.

Ach, witaj Zbawco z dawna żądany! * Cztery tysiące lat wyglądany; * Na Ciebie króle, prorocy * Czekali, a Tyś tej nocy * Nam się objawił.

I my czekamy na Ciebie, Pana; * A skoro przyjdziesz na głos kapłana, * Padniemy na twarz przed Tobą * Wierząc, żeś jest pod osobą * Chleba i wina.

NA GLORIA.

Pienia Aniołów brzmią pod niebiosy, * Śpiewajmy z nimi wspólnymi głosy * Chwała Bogu w wysokości, * A ludziom na tej nizkości, * Niech pokój będzie.

Ojcze przedwieczny, królu na niebie, * Coś nam dał Syna, wielbimy Ciebie: * Chwała Bogu itd.