Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 03.djvu/132

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Opuściłeś tron święty, * Łączysz się z bydlęty, * Przed którym Anieli, na twarz padali, * Święty, Święty, Święty po trzykroć śpiewali, * Chwała na wysokości.

Panna czysta Dziecię piastuje, * Karmi Je piersiami, całuje, * O Dobro nieskończone, * Bóstwo z ciałem złączone, * Syn jednorodzony, z Boga przedwiecznego, * W żywocie poczęty z Ducha Najświętszego, * Z Panny Niepokalanej.

PIEŚŃ  124.\relative c'' {
\key g \major
\time 3/4

\autoBeamOff
b8 c d4 d | c8 a b4 b | b8 c d4 d | c8 a b4 b |
\bar "|:" g8 g g4 e' | d4. c8 c b | 
b8 c d4 g, | b4. a8 a g \bar ":|" 
}
\addlyrics { \small {
Pój -- dźmy wszy -- scy do sta -- jen -- ki, 
Do Je -- zu -- sa i Pa -- nien -- ki,
Po -- wi -- taj -- my ma -- leń -- kie -- go, 
I Ma -- ry -- ę, Ma -- tkę je -- go. 
} }Pójdźmy wszyscy do stajenki, Do Jezusa i Panienki, * Powitajmy maleńkiego , I Maryę, Matkę Jego.