Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 01.djvu/047

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


z opieki, Aż wprowadzis na wieki * Do pałaców niebieskich.

Maryo Niepokalana! — Matko od wieków wybrana! * Przez wzgląd na Ubogiego w żłobie, Pociągnij mą dusę ku Sobie * Do raju wiecnego.


KOLĘDA  30.

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 3/4 \autoBeamOff \relative g' { g8 a c4 c | c8 c a4 f | bes8 d f4 e8([d]) | c4 r r | bes8 d f4 e8[d] | c4 r r \bar ".|:" \repeat volta 2 { bes8 bes d4 bes | a8 a c4 a | } \alternative { { g8 a bes4 d | bes r r \bar ":|." } { g8 a bes4 e, | f r r \bar "|." } } } }
  \addlyrics { \small Czte -- ry la -- ta zaw -- szem pa -- sał W_tej tu do -- li -- nie W_tej tu do -- li -- nie Ja -- ko ży -- wot nie -- sły -- sza -- łem o tej no -- wi -- nie o tej no -- wi -- nie. } }

Cztery lata zawszem pasał W tej tu dolinie W tej tu dolinie * Jako żywot niesłyszałem o tej nowinie o tej nowinie.