Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 01.djvu/024

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.

śpiewują, przygrywają, * Z wielką wszystkim uciechą.

I my tam pójdziemy, cieszyć się będziemy: * Zaśpiewamy piosnkę społem, * Uderzymy o żłób czołem, * Ucieszmy Dziecinę.

Ale cóż Mu damy, kiedy nic nie mamy: * Ja barana poprowadzę, * A ja koźlę na się wsadzę * Oddamy za zwierzynę.

A potem przy żłobie wyskoczymy sobie: * Hoca, hoca bracia mili, * Ucieszmy się przy tej chwili, * A kochajmy Dziecinę.


KOLĘDA 9.

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key g \major \time 2/4 \autoBeamOff \relative d'' { d4. d8 | cis d e d | cis d a c | b g4 r8 | cis d a c | b g4 r8 \bar ".|:" \repeat volta 2 { fis8 fis d4 | g8 b4 g8 | a b c d | b g4 r8 \bar ":|." } } }
  \addlyrics { \small A wczo -- ra z_wie -- czo -- ra, z nie -- bie -- skiego dwo -- ra, z_nie -- bie -- skie -- go dwo -- ra. Przy -- szła nam no -- wi -- na; Pan -- na ro -- dzi Sy -- na. } }

A wczora z wieczara, * z niebieskiego dwora, * z niebieskiego dwora. * Przyszła nam nowina; * Panna rodzi Syna.