Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 01.djvu/013

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


KOLĘDA 6.

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key d \minor \time 2/4 \autoBeamOff \relative c'' { c4 a8 bes | c4 d | c8 bes a4 | bes g8 a | bes4 c | a8 g f4 | c'8 c d d | bes bes c c | a a bes bes | g g c bes | a4 g | f2 \bar "|." } }
  \addlyrics { \small A -- nie -- li w_nie -- bie śpie -- wa -- ją, Bo -- gu cześć, chwa -- łę, od -- da -- ją, We -- se -- le o -- po -- wia -- da -- ją, Wsze -- mu świa -- tu znać da -- wa -- ją, ko -- lę -- da. } }

Anieli w niebie śpiewają, * Bogu cześć, chwałę, oddają, * Wesele opowiadają, Wszemu światu znać dawają, * kolęda.

Narodził się nam Zbawiciel, * Wszego świata Odkupiciel: * Izajasz prorokował, * Że się z Panny narodzić miał. * Kolęda.

Otóż się nam już narodził, * By świat z grzechów wyswobodził: * Anioł pasterzom objawił, * Że się na świat Jezus zjawił. * Kolęda.