Strona:PL Dzieła Juliusza Słowackiego 01 (Gubrynowicz).djvu/425

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została przepisana.
XII.

W autografie »I. listu do Ad. ks. Czartoryskiego«, u góry karty pierwszej jest następujący napis: Korrespondent Nr. 1.

XIII.

W rękopisie »Króla Ducha« (II. K. 66 v.) wpisany jest następujący urywek:

Podobnie jak przed światem stworzone było słowo, czyli duch mający się formami objawić widzialnemi, podobnież poczęcie każdego narodu poprzedzało stworzenie idei, dla której następnie ludzie, w formę pewną, tej idei właściwą, skrystalizowani — pracowali. Z takich to idei powstawała pewna forma agregacyj na i ta stanowiła narodowość. Idee takie, wieńcom ognistym podobne, któremi się fortece oblężone w nocy oswiecają, z całą pięknością ogni ulatujących nad narodami przelatywały i swieciły. Wyobrażone nareszcie mniej więcej usiłowaniem czynnym rasy, dla której były stworzone — przechodziły w kształt — ducha piękności i prawdy oddawały formie, same zaś na niebiosach gasły i wyższym, rewolucyjnym ideom miejsca ustępowały.

Odmianki są następujące:
3. poczęcia || (przed tem) R. 4. ludzie || (agregacya ludzi) R. 5 — 6. Z takich to idei powstawała || (tworząc z tejże idei wynikłą narodowość) R. 9. W R po »ulatujących« jest (ulatywały nad twórczością narodową — nad całym trwaniem narodu swieciły. — Że Grecya, Rzym a następnie Francya dzisiejsza pogańską ideę Homera dotychas wykonywały). 14. ideom || (gwiazdom) (słońcom) R.