Strona:PL Dzieła Cyprjana Norwida (Pini).djvu/206

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.
  217. SPOWIEDŹ.
  GLADJATOR.

   «Ojcze Janie! Odmówiłem danin
  Bogom rzymskim, jak wy nas uczycie;
  Przez słowa twe jestem chrześcijanin,
  Choć gladjator przez całe me życie!

  «Cóż uczynię, skoro na zabawę
  W cyrk mię rzucą?... Życia nie wybieram,
  Tylko, ojcze, mam od dziecka wprawę,
  Że, bywało, lwy głodne rozdzieram.

  «Cóż mi każesz, bym począł, gdy, może
  Bezumyślnie, gdy, może z nałogu,
  Wcisnę ręce lwu, jak dwie obroże,
  I poklasną mnie nieczuli Bogu?»

  OJCIEC.

  «Synu, ufaj! Nie na śmierć Pan woła,
  Lecz na świadki i gody wieczyste;
  Samson nie był wyrzutkiem kościoła...»
  ............

  GLADJATOR.

  «Alleluja!... Te salulant, Christe...»[1]


  218. FORTEPIAN SZOPENA.
  La musique est une chose étrange!
  Byron.
  L’art?... c’est l’art — et puis, voilà tout.[2]
  Béranger.
  I.

  Byłem u ciebie w te dni przedostatnie,
  Niedocieczonego wątku
  Pełne, jak mit,
  Blade, jak świt,
  Gdy życia koniec szepce do początku:
  «Nie stargam cię ja, nie, ja uwydatnię».

  II.

  Byłem u ciebie w dni te przedostatnie,
  Gdy podobniałeś co chwila, co chwila
  Do upuszczonej przez Orfeja[3] liry,
  W której się rzutu moc z pieśnią przesila —
  I rozmawiają z sobą struny cztéry,
  Trącając się
  Po dwie, po dwie,
  I szemrząc zcicha:
  «Zacząłże on
  Uderzać w ton?...
  Czy taki mistrz, że gra, choć odpycha?»

  III.

  Byłem u ciebie w te dni, Fryderyku!
  Którego ręka dla swojej białości
  Alabastrowej, i wzięcia, i szyku,
  I chwiejnych dotknięć, jak strusiowe pióro,
  Mieszała mi w oczach z klawjaturą
  Z słoniowej kości.
  I byłeś, jako owa postać, którą
  Z marmurów łona,
  Niźli je kuto,
  Odejma dłóto
  Genjuszu, wiecznego Pigmaljona!

  IV.

  A w tem, coś grał i co zmówił ton i co powie,
  Choć inaczej się echa ustroją,
  Niż, gdy błogosławiłeś sam ręką swoją
  Wszelkiemu akordowi —
  A w tem, coś grał, taka była prostota
  Doskonałości peryklejskiej[4],
  Jakby starożytna która cnota,
  W dom modrzewiowy wiejski
  Wchodząc, rzekła do siebie:
  «Odrodziłam się w niebie,
  I stały mi się arfą wrota,
  Wstęgą ścieżka...
  Hostję przez blade widzę zboże...
  Emanuel już mieszka
  Na Taborze![5]

  V.

  I była w tem Polska, od zenitu
  Wszechdoskonałości dziejów
  Wzięta tęczą zachwytu,
  Polska przemienionych kołodziejów,
  Taż sama zgoła,
  Złotopszczoła...
  (Poznałciżebym ją na krańcach bytu!...)

  1. = (łac.) Aleluja! Pozdrawiają cię, Chrystusie... (domyślne: morituri = idący na śmierć).
  2. Muzyka jest czemś nadzwyczajnem!
   Sztuka? — To jest sztuka, i — oto wszystko.
  3. Orfej = Orfeusz, najsławniejszy z mitycznych śpiewaków i muzyków greckich, który siłą swego śpiewu ułaskawiał dzikie zwierzęta i poruszał skały.
  4. peryklejska — taka, jak arcydzieła sztuki które powstawały w czasie rządu Peryklesa w Atenach (449—429 przed Chr.).
  5. Emanuel, właściwie: Immanul, po hebr.: «Bóg jest z nami», oznacza wskutek wzmianki w ewang. Mateusza (I, 22 i n.) Mesjasza. — Góra Tabor (dziś: Dżebel et-Tor) miała być miejscem przemienienia się Chrystusa.