Strona:PL Antek (Prus).djvu/037

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


Wówczas podajcie rękę pomocy temu dziecku. Będzie to nasz mały brat, Antek, któremu w rodzinnej wsi stało się już za ciasno, więc wyszedł w świat, oddając się w opiekę Bogu i dobrym ludziom.

Bolesław Prus.


„KURJER ŚWIĄTECZNY”
ZAPROSZENIE DO PRZEDPŁATY

— „Jak ci się podoba „Świąteczny”?
— Tak! dobry! ale ZANADTO PRZYZWOITY!
Tego rodzaju opinię słyszeć się nieraz daje śród tych, którzy płaską zabawę i bezmyślny żart kładą na czele wszelkiej życia rozrywki. My z przyjemnością zaznaczamy, iż dziś, jak dawniej, dalecy od tej drogi, tę samą tradycję przyzwoitego humoru wszelkiemi siłami podtrzymać będziemy się starali i tylko drogą szlachetnego żartu i satyry dążyć będziemy do obudzenia w społeczeństwie zdrowych i krzepkich zasad życia, — godności i sumienia.
„KURJER ŚWIĄTECZNY” może być czytywanym przez wszystkich i znajdować się w każdym domu i w każdej rodzinie. — Cena prenumeraty: w Warszawie rocznie rb. 3, z przesyłką pocztową rb. 4 kop. 60.
Dla całorocznych prenumeratorów „Kurjera świątecznego”, opłacających przedpłatę z góry, ofiarujemy całkiem bezpłatnie ozdobne i kosztowne premjum.

Adres Redakcji: Warszawa, ulica Złota № 25.

Wydawcy: Roman Kreczmer — Józef Jankowski.
Za Redaktora Roman Kreczmer.

Numery okazowe na żądanie wysyłamy gratis i franco.
WYDAWNICTWO ROMANA KRECZMERA
ALBUM PISARZY POLSKICH
opracowane przez St. Dembego
z 80-ma illustracjami Henryka Piątkowskiego.

Zbyteczną byłoby rzeczą dowodzić, jak niezbędną jest dla każdego człowieka znajomość historji literatury. Niestety! W tym kierunku nie zawsze posiadamy dobre podręczniki, odpowiadające wzniosłemu celowi kształcenia serca i umysłu.
Niektóre z nich — nader obszerne, choć niezaprzeczonej wartości, odstraszają samą objętością i ciężką powagą tonu. Inne stwarzają zamęt wskutek wadliwej budowy i braku przejrzystości.
Wydawnictwo niniejsze pod tytułem

Album Pisarzy Polskich

stanowi nieoceniony nabytek dla nauki poglądowej dziejów literatury polskiej.
Wydawnictwo to, nader wykwintne, składa się z 80 artystycznie wykonanych portretów i tyluż biografji zasłużonych mężów i służyć może za ozdobę salonu każdego polaka. Cena wielce przystępna po rb. 1 za egzemplarz na satynowym papierze, po rb. 1 kop. 50 na kredowym.
Sprzedaż wszędzie. Skład główny u Gebethnera i Wolffa w Warszawie.