Strona:Opis ziem zamieszkanych przez Polaków 1.djvu/211

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


W Poznańskiem mieszkało w r. 1890 w r. 1900
Osób urodzonych w Niemczech ... 1,742,362 1,873,155
w W. Księstwie .. 1,606,128 1,709,422
Z innych dzielnic pochodziło .... 136,128 163,733


Strata ogólna wynosiła zatem: w r. 1890 w r. 1900
Liczba wychodzców z Księstwa ... — 321,319 — 485,835
Liczba przybyłych do Księstwa z innych
dzielnic ces. Niemieckiego ....
+ 136,128 + 163,422
Strata ........... — 185,191 — 322,413


Cyfry te dotyczą tylko osób urodzonych i mieszkających w obrębie cesarstwa Niemieckiego, a nie osób urodzonych lub mieszkających po za jego granicami.

  w r. 1890 w r. 1900
Ogółem było w W. Ks. mieszkańców . 1,771,642 1,887,275
Z tej liczby urodziło się w Niemczech . 1,742,362 1,873,155
Pochodziło zatem z zagranicy osób .. 9,280 14,120


W tych liczbach mieszczą się zarówno obcy poddani, jak i poddani niemieccy, urodzeni za granicami Niemiec. Stosunek pierwszych do drugich jest jak 1:2. W r. 1900 naliczono obcych poddanych w W. Ks. 4,190. Z tej liczby pochodziło z Królestwo Polskiego niespełna 2,000.
Na tem kończymy pogląd na ogólny ruch ludności w W. Ks. Poznańskiem. Pozostaje nam jeszcze scharakteryzowanie stosunków wyznaniowych i narodowych.
Pod względem wyznaniowym ludność W. Księstwa rozpada się na trzy grupy: katolików, protestantów różnych wyznań i żydów. Katolicy stanowili niegdyś ogromną większość i dziś jeszcze znacznie większą połowę; liczba ich zmniejszyła się w pierwszej połowie w. XIX o kilka procent, później wzrosła znowu. Bardzo zmniejszył się udział procentowy Żydów, którzy od połowy wieku XIX w dość wielkiej liczbie wyprowadzają się do miast wielkich w głębi Niemiec. Zysk przypadł w udziale protestantom, wśród których luteranie i reformowani stanowią olbrzymią większość, tak dalece, że w danych statystycznych, dotyczących wyznań, możemy bez wykrzywienia obrazu stosunków pominąć zu-