Strona:Opis ziem zamieszkanych przez Polaków 1.djvu/12

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


stępstwa, str. 271-273. Hohenzollernowie w Prusach Książęcych, str. 274—278. Od końca w. XVIII do naszych czasów, str. 278—280.

2. Stosunki administracyjne i polityczne, str. 281—292. Ustrój centralistyczny i autonomiczny, str. 281—285. Prusy Wschodnie. Podział na obwody regencyjne i powiaty, str. 285—287. Sądownictwo, str. 287-8. Sprawy wojskowe, str. 288. Udział w sejmie i parlamencie, str. 288. Prusy Zachodnie: Podział na obwody regencyjne i powiaty, str. 288—290. Sądownictwo, str. 290. Sprawy wojskowe, str. 291. Udział w sejmie i parlamencie, str, 291—2.

3. Topografia. Opis kraju i ważniejszych miejscowości według powiatów, str. 293—331. Prusy Zachodnie, str. 295-318. Warmia, str. 318—320. Mazowsze pruskie, str. 320—328. Powiaty niemieckie i litewskie Prus Wschodnich, str. 328–331.

4. Ludność, str. 331-359. Liczba i gęstość zaludnienia, str. 331—336. Gminy wiejskie i miejskie, str. 336—338. Statystyka urodzin i śmierci, str. 338—340; według płci i wieku. str. 340—1. Wychodztwo i imigracya, str. 342–3. Wyznania, str. 343—4. Statystyka ludności polskiej w Prusach Zachodnich, str. 346—351; w powiatach pomerańskich Bytowskim i Lęborskim, str. 351—2; na Warmii i Mazowszu pruskim, str. 353—5. Kaszubi i Mazurzy, str. 355—7.

5. Rolnictwo, przemysł, handel, środki komunikacyi, str. 359—386. Rolnictwo, str. 361. Własność polska w Prusach Wschodnich, str 365; w Prusach Zach, str. 365—368. Komisya kolonizacyjna, str. 368—370. Przemysł i handel w Prusach Zachodnich, str. 370—372. Banki i spółki zarobkowe polskie, str 372—376. Środki komunikacyjne w Prusach Zachodnich, str. 377—9. Ruch na Wiśle, str. 379—383; ruch kolejowy, 380 i 383—4; handel zamorski Gdańska, str. 383. Handel, przemysł i stosunki komunikacyjne w Prusach Wschodnich, str. 385—6.

6. Stosunki kościelne, szkolnictwo, oświata, instytucye społeczne, prasa, str. 387—416. Stosunki kościelne, str. 387—392 i 398—399 Stronnictwo katolickie (centrum) i Polacy, str. 392-398. Stosunki szkolne, str. 400-406. Rozwój ludności polskiej a dziennikarstwo, str. 406—413. Stowarzyszenia polskie, str. 413—14. Polskie instytucye naukowe, str. 415—16, Muzea, str. 416.

GÓRNY ŚLĄSK. Str. 417—509.

1. Pogląd historyczny, str. 416-437. Uwagi wstępne, str. 417-419. Śląsk pod książętami Piastowskimi, str. 420—431 Zajęcie Śląska przez Prusaków, str. 429—434. Śląsk pod władzą pruską, str. 434—437.

2. Topografia. Opis kraju i ważniejszych miejscowości, str. 437—455.

3. Stosunki administracyjne i polityczne, str. 455—462. Podział na powiaty, str. 457. Stosunki sądowe, str. 458—9. Sprawy wojskowe, str. 459. Udział w sejmie i parlamencie, str. 459—462.

4. Ludność, str. 462—481. Liczba i gęstość zaludnienia, str. 462—466. Statystyka według płci, str. 467. Wychodztwo i imigracya, str. 467—469. Statystyka urodzin i śmierci, str. 470. Statystyka wyznań, str. 470—473. Polacy i Niemcy, str. 473—479. Protestanci polscy, str. 479. Lud górnośląski, 480—1.

5. Rolnictwo, przemysł, handel, środki komunikacyi. str. 482—496. Rolnictwo. str. 482—486. Polska własność ziemska, str. 487. Przemysł, górnictwo i handel, str. 489—496. Środki komunikacyi, str. 496. Banki polskie, patrz w „Uzupełnieniach" str. 520.

6. Stosunki kościelne, szkolnictwo, oświata, instytucye społeczne, prasa, str. 496—509. Stosunki kościelne, str. 496—7 i 501. Stronnictwo katolickie (centrum) a lud polski, str. 497—501. Stosunki szkolne, str. 501–503. Ruch narodowy a dziennikarstwo polskie, str. 503—509.

POLACY NA WYCHODZTWIE W NIEMCZECH. Napisał Aleksander Czechowski. Pogląd statystyczny, str. 510—512.

Wykaz alfabetyczny miejscowości, nazw geograficznych, wybitniejszych instytucyi i osobistości na obszarze ziem polskich w Prusach, str. 513—519.

Sprostowania i uzupełnienia, str. 520.

Spis map i ilustracyi, umieszczonych w tomie I, str. III—IV.