Strona:Opis ziem zamieszkanych przez Polaków 1.djvu/11

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


SPIS RZECZY.

ILU JEST NA ŚWIECIE POLAKÓW? Napisał Bolesław Koskowski, str. 3-30. Uwagi wstępne, str. 3—5. Obrachunek szczegółowy: I. Państwo Niemieckie, str. 6—10. II. Państwo Rosyjskie. Królestwo Polskie. Kraj Zachodni. W innych częściach Państwa Rosyjskiego, str. 10—17. III. Państwo Austryackie. Galicya. Śląsk austryacki, str. 17-21. Polacy w innych krajach: W Stanach Zjednoczonych. W Brazylii, str. 21— 26. Obrachunek ogólny, str. 26—27. Rzut oka wstecz, str. 27—30.

RYS LUDOZNAWCZY, str. 31—55. Napisał Jan Karłowicz. I. Stanowisko Polaków w szczepie aryjskim. (Wstęp. Cztery rasy. Plemiona aryjskie. Słowianie), str. 31—42. II. Rys ludoznawstwa polskiego. (Wstęp. Budowa cielesna. Wiedza ludowa. Wierzenia), str. 43—55.

Ziemie polskie w Prusach. (Prusy Wschodnie i Zachodnie, W. Ks. Poznańskie, Śląsk). Opracował Aleksander Czechowski. Str. 56—509.

RZUT OKA WSTECZ. Zdobycze niemieckie w Slowiańszczyznie zachodniej, str. 56—65.

ZARYS GEOGRAFICZNY, str. 66—117. Uwagi wstępne, str. 66—70. A. Pojezierze Pruskie i Pomorskie, str 71—90. Gleba. Płody mineralne, str 90–91. B. Dolina Warty i Noteci, str. 91—101. Gleba. Płody mineralne, str. 102—103. C. Wyżyna i zatoka Śląska, str. 103—114. Gleba. Płody mineralne, str. 114—116. Stosunki klimatyczne, str. 116-117.

W. KSIĘSTWO POZNAŃSKIE, str. 119-260.

1. Pogląd historyczny, str. 119—128. Położenie i granice, str. 119—121. Od Mieczysława I do upadku państwa Polskiego, str. 122-126. Od końca w. XVIII do naszych czasów, str. 127—128.

2. Ustrój administracyjny i polityczny, str. 129—145. Obwody regencyjne, str. 130. Powiaty, str. 130-134. Samorząd gminny, powiatowy i prowincyonalny, str. 135—139. Sądownictwo, str. 139—141. Stosunki wojskowe, str 141-142. Udział w sejmie pruskim i parlamencie niemieckim, str. 142—145.

3. Topografia. Opis kraju i ważniejszych miejscowości według powiatów, str. 145-177.

4. Ludność, str. 177—207. Uwagi ogólne o statystyce ludności, str. 177—180. Gęstość zaludnienia dawniej i obecnie, str. 180—181. Gminy wiejskie i miejskie, str. 181—183. Statystyka według płci i wieku, str. 184-185 Statystyka urodzin i śmierci, str. 185. Wychodźtwo i imigracya, str. 186—189. Statystyka według wyznania, str. 190—191. Polacy i Niemcy, str. 193—199. Stosunek narodowości do wyznania, str. 199— 202. Ludność niemiecka, str. 202-204. Żydzi, str. 204. Ludność polska, str. 204-207.

5. Rolnictwo, przemysł, handel, środki komunikacyi, str. 207—237. Uwagi ogólne, str. 207—210. Rolnictwo, str. 210-218. Własność polska i niemiecka, str. 219—224. Przemysł i handel, str. 224—237. Środki komunikacyi, str. 231-234. Banki i spółki zarobkowe polskie, str. 236—7.

6. Stosunki kościelne, szkolnictwo, oświata, instytucye społeczne, prasa, str. 237-260. Stosunki kościelne, str. 237—243. Szkolnictwo, str. 243—249. Instytucye naukowe. (Muzea niemieckie. Muzeum Mielżyńskich, Biblioteka Raczyńskich, Tow. Przyjaciół Nauk), str. 250-252. Tow. Czytelni ludowych, str. 253—4. Stowarzyszenia polskie, str. 254—5. Tow. Pomocy Naukowej K. Marcinkowskiego, str. 255—6. Teatr polski, str. 256—258. Dziennikarstwo, str. 258—260.

POMORZE I ZIEMIA PRUSKA. (Prusy Wschodnie i Zachodnie), str. 261—416.

1. Pogląd historyczny, str. 261—280. Pomorze zachodnie i wschodnie aż do najścia Krzyżaków, str. 261-267. Państwo Krzyżackie, str. 267—271. Grunwald i jego następstwa,