Strona:Nazwy ulic w Poznaniu.djvu/068

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


franciszkański na cele opieki nad ubogimi i sierotami. Dawny sierociniec był przyczyną nazwy ulicy. W brzmieniu polskiem ustalono nazwę urzędowo 16. 6. 1919.
239. Ul. Skarbowa. (Nowe Miasto, południowy zachód. Od ul. Ratajczaka do Wałów Zygmunta Augusta). Powstała w r. 1877 i otrzymała nazwę „ul. Ludwiki“ (t. j. żony Antoniego Radziwiłła, namiestnika W. Ks. Poznańskiego). — Przy sposobności tej Magistrat przeprowadził w trzech instancjach spór kompetencyjny z prezydjum policji, przyczem opierał się nazwaniu ulicy tej według nazwiska (prezydjum policji żądało nazwy „ul. Kirchbacha“ albo też „ul. Cesarska“). — Od 5. 1. 1920 ulica ta zwie się „ul. Skarbową“. (Stoi przy niej gmach Izby Skarbowej).
240. Ul. Składowa (Nowe Miasto, pas poforteczny, poł. zachód. Od Wałów Zygmunta Augusta do Mostu Dworcowego). Powstała w postaci dzisiejszej po zburzeniu fortyfikacyj. Stanowiła zrazu przedłużenie ul. Skarbowej. W roku 1908 została wyodrębniona pod nazwą „ul. Marchijska“ (Märkische Strasse). Od 5. 1. 1920 zwie się „ul. Składową“. Nazwa ta jak przyległej „ulicy Towarowej“ zdradza sąsiedztwo dworca towarowego i składów na dworcu i w pobliżu tego.
241. Ul. Skośna (Nowe Miasto, pas poforteczny, zachód. Od ul. Wjazdowej ku torowi kolejowemu, ulica ślepa). Uliczka ta istniała w drugiej połowie 19. wieku i zwana była „przed Berlińską Bramą“ (Vor dem Berliner Tor). Nazwę „Przed Berlińską Bramą“ określano nie tylko późniejszą ul. Skośną ale także późniejszą Towarową, prowadzącą do cmentarzy. W r. 1901, ponieważ uliczka (dzisiejsza Skośna) wydawała się zbyt małą, przydzielono ją do ul. Bukowskiej jako Starą Bukowską. Prezydjum policji nie zgodziło się jednakże na tę zmianę. Od 29. 8. 1919 uliczka ta zwie się „ul. Skośną“. Nazwa charakterystyczna dla uliczki tworzącej z ulicą Wjazdową niezwykle mały kąt.
242. Ul. Skryta (Św. Łazarz, północny zachód. Przy ulicy Matejki). Powstała w latach 1901/02 i otrzymała nazwę „Bartoldshof“. Bartoldowem zwano osiedle leżące przed rokiem 1900 między Św. Łazarzem a Jeżycami, a obejmujące części dzisiejszych ulic Matejki i Grunwaldzkiej. Od 12. 4. 1920 ulica nosi nazwę „ul. Skrytej“. Nazwa charakterystyczna dla małej ulicy, łączącej się w obu swych zakończeniach jedynie z ul. Matejki.
243. Ul. Słoneczna (Górczyn. Od ul. Palacza do szosy Okrężnej). Powstała w r. 1923 i otrzymała 21. 1. 1924 nazwę „ul. Słonecznej“. Nazwa przypomina przyległe obserwatorjum astronomiczne.
244. Ul. Słowackiego (Jeżyce, południe. Od ul. Jasnej do ul. Piotra Wawrzyniaka). Przejęta w r. 1900 do miasta razem z gminą jeżycka. Nazywała się za czasów niemieckich „ul. Karola“ (Karlstrasse). Od 15. 11. 1919 zwie się „ul. Słowackiego“.

*) Juljusz Słowacki, jeden z najgenjalniejszych poetów polskich, stawiany obok Mickiewicza, urodził się