Strona:Manifest Od Prymasa Korony Polskiey Stanom Rzeczypospolitey, y całemu światu podany.pdf/3

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


MANIFEST
Od Iáśnie Oświeconego Xiążęćia I Mośći MICHAŁA STEFANA Kardynałá, Hrábi ná Kryłowie y Radźieiowicách
RADZIEIOWSKIEGO,
Prymasa Korony Polskiey y W. X. L. y pierwßego XIĄZĘCIA, Stánom Rzyczypospolitey, y cáłemu świátu
PODANY.

Modestya[1] y ćierpliwość moia, ktorey przez te kilka lat sacrificabam[2] publiczne, y prywatne dolegliwośći, uzbroionym ab avitis[3] Domu Mego armis[4] sercem, iuż teraz deficiente tolerantiae ulterioris alimento, niech będżie Cáłemu Swiátu głośna, y z niewinnośći, ktora tot stimulis confocca jacet, znayduie politykowanie: przewyższywszy álbowiem wszyskic animi pąssiones, ktoreby we mnie wzbudzać mogłá Cardinalitia, Primatialis & senatoria Dignitas; milczałem velut Agnus coram tondente, wytrzymując ćięszką Pánowánia Krolá IMośći AUGUSTA rękę. Otworzyło się Theatrum nieszczęściwośći szystkich, od sámey záraz ná Thron inauguracyey: Primwo dies criticus crat sequentium: że Sáskie Woysja wprowadzone ták liczne, non ad securitateni Osoby Krolewskiey, ále ad fines opprimendi Regni. Záraz się to wydało z tegoż Woyská licencyi, pod ktorym Lud ubogi ięczeć, kray obfity y piękny niszczeć począł. Uknowáne inter Cives kollizye ták się zagęśćiły, że z zzgodney, y przed klilką lat spokoyney Oyczyzny uczyniłá asię iednym strasznym wnętrznego zamieszánia, y Domowych rozruchow widokiem: ztąd incedebat deterrimo cuiá licentia impunè probra, invidiam in bonos excitandi. Stánęły przećiwko sobie nieszczęśliwą Farsálią, cognate acics w Xięstwie Litewskim, usłały się trupámi pola; iákob się śiłá dobrekgo dla Oyczyzny zrobić mogło, hoc, quem Civiles hauserunt sangvine dextre. Nie trzeba tego nikomu obiáśńiać, to tylko godżi się wspomnieć: że intentatam cladem poniżonego pod Olkienikámi Domu anticipabat dawno iuż odium Krola IMośći, subsecutam záś comitabatur solatium loco hottotis, nád zabitym tyráńsko J Mośćią Pánem Koniuszym W.X.L. Jákobyśmy iednák tego nie rozumieli, staráliśmy się Cáłą Rzecząpospolitą uspokoić zamieszánie támeczne, y kiedy non sine grandi sudore stanęłá ugoda, y przeiednánie Domu Ichmośćiow Pánow Sápiechow z Prowincyą W. X. Litewskiego, pokazáliśmy się záraz velut ad ludibrium sonsulti Pontifices; bo práwie w tymże momenćie posłány był ordynans od Krolá IegoMości, á żeby ten Traktar nád ktorym è millibus lecti ták z Senatu,

  1. Przypis własny Wikiźródeł skromność
  2. Przypis własny Wikiźródeł poświęcałem
  3. Przypis własny Wikiźródeł od przodków
  4. Przypis własny Wikiźródeł obroną