Strona:Manifest Naiaśnieyszego krolewica Jego Mości Alexandra Polskiego y W. X. L. Xcia do Stanow Rzptey Korony Polskiey y W.X.L. de raptu Naiaś krolewiców Ich Mościow Jakuba y Konstantyna.djvu/11

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.

  wáwſzy triſtem ſaevæ Dominationis Imaginem, y co zátym naſtąpić może, si neglectui detur, ſub Iudicium tey Rzeczypoſpolitey oddawſzy, iáko millies, milliesq́ o zniewágę Domu Náſzego, o zhańbiony oraz w nim Honor Narodu tego, przed cáłym świátem, manifeſtuiemy ſię: ták BOGA wprzod ut vindicet injurias Noſtras, ktory demiſſo de cælo igne pomśćił ſię złych Quinquagenarij Principis przećiwko Eliáſzowi zamyſłow; á potym przy Wolnośćiách ſwoich, przy zacnośći Imienia Polſkiego, przy ſzácunku Krwi Krolewſskiey, ktorą nie raz Naiáśn: Oćiec Náſz zá cáłość tey Oyczyzny gotow był toczyć, żarliwych Synow Iey wzywámy, y proſiemy, áżeby wźiąwſzy Nas w Protekcyą ſwoię indiviſo à ſe ſenſu, krzywdy Náſzey pomśćić ſię chćieli, y iák nayprętſze media wyrátowánia Więźniow Braći Náſzych obmyślili, poniewáſz urodźiwſzy ſię w tey Oyczyznie, nec ſalvari, nec perire, niſi unà poſſumus. Dźiało ſię w Wárſzáwie dniá ſzeſnaſtego Mieſiącá Kwietniá, Roku Páńſkiego. MDCCIV.

  ALEXANDER KROLEWIC POLSKI.
  Cuius quidem Inſtrumenti Manifeſtationis ſupraſcripte, Idem ſupraſcriptus Magnificus DANIEL WYHOWSKI Capitaneus Niechorovienſis, Originale circa Acta Officij Caſtrenſis Capitanealis Varſavienſis reliquit.

  FRANCISCUS ŁOSKI[1]
  Pocillator Zakrocimenſis,
  ViceCapitaneus & Judex
  Caſtren: Varſavien:


  ( Locus Sigilli. )

  Correxit STANSKI.

  1. Przypis własny Wikiźródeł Piotr Franciszek Alojzy Łoski herbu Brodzic (ok. 1661-1728), podczaszy zakroczymski, podstarości i sędzia grodzki warszawski, zwolennik Augusta II. Wiadomość za: anonim, "Franciszek z Łosia Łoski podkomorzy warszawski, regent koronny", Biblioteka Warszawska, 1864, t. 2, s. 325-349