Strona:Manifest Naiaśnieyszego krolewica Jego Mości Alexandra Polskiego y W. X. L. Xcia do Stanow Rzptey Korony Polskiey y W.X.L. de raptu Naiaś krolewiców Ich Mościow Jakuba y Konstantyna.djvu/10

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.

  NOS CAROLUS. Omnibus & Singulis, quorum intereſt, notum teſtatumq́ facimus, quod cum intellexerimus multos, ex inclyta Gente Polona ſerio cupere, ut internecinis hiſce motibus, quibus Patria eorum concuitur, finem aliquando impoſitum videant; arbitrati autem iis componendis, non aliud præſentius eſſe remedium, quám ſi Sereniſſimum Poloniæ Principem, IACOBUM LUDOVICUM, Caput ſibi eligerent, conſtituerentq́; cujus ductu, ac auſpicijs, ex malis eluctari poſſent. Nos igitur, qui reſtitam Reipublicæ Polonæ tranquillitatem, è re quoq́ Noſtra eſſe reputamus, præſentibus hiſce declarare voluimus, quemadmodum etiam Verbo Regio declaramus, & ſpondemus; Nos eidem Principi, cùm huic faſtigio electus fuerit, non tantùm cunctis viribus, opportunè adfuturos, verùm etiam contrariam factionem, quæ huic Inſtituto ſe opponere auſa fuerit, tam diu armis Noſtris proſecuturos, donec, fractâ ejus pervicaciâ ſedatisq́ hiſce motibus Rempublicam Polonam, hocq́ illius Caput extra diſcrimen poſita videamus. Atq́ ut de ſincera hâc intentione, quam inviolatam ſervare conſtituimus, eò certiùs conſtet, haſce Manu Nosſtra ſubſcriptas, Sigillo quoq́ Noſtro muniri juſſimus. Dabantur Heilebergæ in Pruſſia die XXIII. Decembr: MDCCIII.
  11 Ianu:
  CAROLUS.
  (L. S.)
  C. PIPER.
  Niechże tedy káżdy w nim uważy, ieżeli co ieſt ták ćięſzkiego, iáko attollitur, y ieżeli praejudicioſum Elekcyey, kiedy wnim tylko Krol IMość Szwedzki Krolewicowi IMośći w ow czás aſſyſtencyą ſwoię y pomoc dekláruie, CVM HVIC FASTIGIO ELECTVS FVERIT. Ieſt to zátym Dyploma nie ná pſowánie, y znoſzenie Elekcyey Wolney, ále ná utrzymanie iuż obranego. Ná co naturaliter káżdemu providere śiły ſobie conſvetum. Pokazáwſzy zátym, że plura patimur, quám meremur; wywiodſzy nieznośne krzywdy Náſze, reprezento-