Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 2.djvu/602

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Równodługi, mający tę samą długość.

Równodziennyp. Równonocny.

Równoimienny, mający to samo imię, jednoimienny.

Równokąt, figura gieometryczna o kątach równych.

Równokątny, w gieom., mający równe kąty.

Równokierunkowy, idący w tym samym kierunku, równoległy.

Równokształtny, posiadający takie same kształty.

Równolegle, w jednakowej odległości jedno od drugiego.

Równoległa, linja równoległa do drugiej linji, paralela.

Równoległoboczny, mający równe boki; r. czworokąt = równoległobok.

M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Równoległobok.png

Równoległobok, czworobok, którego przeciwległe boki są równoległe do siebie, paralelogram (fig.); r. Watta — p. Regulator.

M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Równoległościan.png

Równoległościan, sześcian, którego przeciwległe ściany są do siebie równoległe, paralelopiped (fig.).

Równoległość, równa odległość od pewnej linji a. płaszczyzny.

Równoległoznacznik, przyrząd stolarski do znaczenia linji równoległych na deskach.

Równoległy, Równobieżny, jednakowo odległy we wszystkich punktach od czegoś drugiego, paralelny: linje, płaszczyzny r-e.

Równoletni, mający tyle lat życia, istnienia, co i ktoś drugi a. coś drugiego.

M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Równoleżnik.png

Równoleżnik, jedno z kół, przeprowadzonych na kuli ziemskiej, a równoległych do równika: r. ziemski (fig.); r. niebieski = jedno z kół, przeprowadzonych na sferze niebieskiej równolegle do równika niebieskiego.

Równoleżność, pokładów, gór = i jednakowe ich układy w różnych punktach.

Równoliczny, jednakowy co do liczby.

Równomiarp. Symetrja.

Równomierniczyp. Symetryczny.

Równomiernośćp. Symetryczność.

Równomierny, mający tę samą miarę, co i coś drugiego, równo rozłożony, proporcjonalny.

Równomocny, obdarzony takąż mocą, siłą.

Równomyślny, jednomyślny, powszechny, zgodny; obojętny, zrezygnowany, apatyczny.

Równonocny, Równodzienny, odnoszący ś. do chwili, kiedy dzień równy jest nocy; punkty r-e = punkty przecięcia ś. ekliptyki z równikiem; linja r-a = równik.

Równonogi, opatrzony równemi nogami; r-e = dział skorupiaków.

Równonóg, skorupiak równonogi.

Równoobwodowy, Równoobwodny, mający taki sam obwód, jak i drugi.

Równoobwód, figura równoobwodowa.

Równoodległość, równa odległość, równoległość.

Równoodległy, równoległy.

Równoogonowe ryby = mające równy ogon.

Równoosiowy układ = regularny układ kryształów.

Równopalczasty, mający jednakowe palce.

Równopłciowy, będący tejże płci.

Równopłynny, równo płynący.

Równopochyły, odznaczający ś. jednostajną pochyłością.

Równopostaciowośćp. Izomorfizm.

Równopostaciowyp. Izomorficzny.