Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 2.djvu/312

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Premjerowy, fr., dotyczący premjery.

Premjować, łć., wynagrodzić, przyznać nagrodę; p-ny = odznaczony nagrodą.

Premjówka, łć., bilet rosyjskiej pożyczki państwowej, dający jako premjum widoki wygranej, pożyczka premjowa.

Premjum, łć., odznaczenie; dodatkowa nagroda za szczególne zalety wyrobu a. lepszą od innych pracę; rycina lub album otrzymywane bezpłatnie w końcu roku przez członków Tow. sztuk pięknych; bezpłatne dodatki, dawane prenumeratorom pism, jako zachęta do prenumeraty; p. = zwrot części podatków przy wywozie hurtownym zagranicę niektórych wyrobów krajowych.

Premonstratensi, łć.p. Norbertanie.

Premonstrator, łć., ten, kto pierwszy wykonywa jakie ćwiczenie sportowe, aby dla innych być wzorem.

Prenotacja, łć., notata, uwaga; tymczasowe zwolnienie od użycia stempla; sądowe upomnienie ś. wierzycieli o należności u dłużnika, którego bankructwo jest przewidywane.

Prenotować, łć., notować, robić adnotacje, zapisywać.

Prenumeracyjny, łć., odnoszący ś. do prenumeraty, abonamentowy.

Prenumerando, łć., sposobem przedpłaty, płacąc z góry.

Prenumerata, łć., przedpłata z góry na pismo lub dzieło.

Prenumerator, łć., ten, co otrzymuje za uprzednią opłatą czasopismo a. książkę, wydawaną zeszytami.

Prenumerować, łć., opłacać z góry prawo otrzymywania czasopisma a. dzieła, wydawanego zeszytami.

Preokupacja, łć., uprzednie zajęcie czego.

Preopinant, łć., mówca poprzedni, po którym inny mówca wypowiada swoje zdanie.

Preparacja, łć., przygotowanie, przyrządzenie; ćwiczenie piśmienne, zadane uczniowi dla wykonania go w domu.

Preparand, łć., uczeń, przygotowujący ś. do wstąpienia do seminarjum nauczycielskiego.

Preparanda, łć., szkoła przygotowawcza.

Preparat, łć., wyrób; przetwór, rzecz, ciało, substancja, nie znajdująca ś. gotowa w naturze, lecz przyrządzona przez człowieka sztucznie, w określonym celu; p. anatomiczny = odpowiednio przygotowane do doświadczeń naukowych martwe ciało ludzkie albo zwierzęce; p. chemiczny = ciała, związki, przygotowane jako materjał do badań chemicznych; p. farmaceutycz. = mieszanina, przyrządzona w celu leczniczym, lekarstwo.

Preparator, łć., ten, który preparuje, przygotowuje preparaty.

Preparatywa, łć., przygotowanie.

Preparować, łć., przyrządzać, przygotowywać, oczyszczać, rafinować.

Preponderancja, łć., przewaga.

Prepotencja, łć., przemożność; przewaga mocy, siły, potęgi, zbytnia moc, nadmierna wielkość.

Prepozytura, łć., probostwo, urząd plebana.

Prerafaelista, Prerafaelita, łć., zwolennik prerafaelityzmu.

Prerafaelityzm, łć., kierunek w malarstwie, nawracający do sposobu malowania malarzy włoskich przed Rafaelem, zalecający szczerość i prostotę.

Prerjał, nazwa miesiąca od 20 maja do 18 czerwca w kalenda-