Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 1.djvu/997

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


obrzynać naokoło, obcinać; o. ś., być okrawanym; zmniejszać ś., kurczyć ś.

Okrawek, kawałek czego obcięty a. odkrojony; o-i u krawca = pozostałe zrzynki sukna i innych materjałów; o-i u wędliniarza = zrzynki wędlin, kupowane przez uboższą ludność, używane na bigos i t. p.

Okrąg (-ęgu), obwód, koło, krąg; obieg; przestrzeń, dająca ś. okiem objąć, widnokrąg, horyzont; kula, glob; część kraju, obwód, powiat, dystrykt; pewien wydział administracyjny w kraju: o. komunikacji; o. naukowy = mający nadzór nad szkołami; w o., przysł., na wszystkie strony, ze wszystkich stron, dokoła.

M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Okrąglak.png

Okrąglak, okrągła sztuka drzewa średniej grubości (fig.); budynek, mający kształt okrągły; kamień brukowy, brukowiec.

Okrągleć, stawać ś. okrągłym, zaokrąglać ś.

Okrąglica, głazy gładkie po wierzchu, oderwane od skał odległych.

Okrąglić, robić okrągłym; o. ś., okrągleć, zaokrąglać ś.

Okrągluchny, Okrąglusieńki, Okrąglutki, Okrągluteńki, zupełnie okrągły.

Okrągławy, niezupełnie okrągły, owalny.

Okrągło, przysł., kolisto, kulisto; gładko, potoczyście; ogólnie.

Okrągłość, kształt okrągły: kulistość, walcowatość, zaokrąglenie, kołowość; przen., pełność, gładkość, potoczystość (wyrażeń, mowy).

Okrągłousty, mający usta okrągłe (ryby o-e = rząd ryb).

Okrągły, mający kształt koła, kolisty; kulisty, walcowaty; cały, pełny, całkowity (o. rok, o. miesiąc); przen., zaokrąglony, potoczysty, gładki (o-e słowa, o. okres).

Okrążać, dok. Okrążyć; otaczać, opasywać, oblegać, obstępować; obiegać, biec naokoło, obracać ś.; kołować, nie iść prosto do celu, nie mówić czego wprost, omawiać.

M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Okrążnica.png

Okrążnica, część kiszki grubej od kątnicy do zgięcia esowatego (fig.).

Okrążny, dookoła idący, okrążający, otaczający.

Okrążyćp. nied. Okrążać.

Okres, zakres, granica; obręb; pewien przeciąg czasu, perjod, epoka (zwłaszcza w historji); czas trwania czego, doba, pora, faza, stan; termin; w pewnym o-i. = w pewnym czasie; dźwięczne i jasne zdanie złożone, składające ś. z poprzednika i następnika, z których jeden a. każdy rozpada ś. na dwa a. więcej zdań współrzędnych, perjod.

Okresowy, odnoszący ś. do okresu; w gram., połączenie zdań o-e = budowa zdań o-a; choroby o-e = charakteryzujące ś. perjodycznym powracaniem pewnych objawów.

Określać, dok. Określić; opisywać dokoła, obwodzić kołem; zakreślać do koła, ograniczać, naznaczać czemu kres, koniec, ustalać granice; oznaczać, definjować przez wymienienie cechy charakterystycznej przedmiotu a. czynności.

Określający, ten, co określa; zdanie poboczne o-e = określające pewien wyraz w zdaniu głównym.

Określenie, dokonana czynność określania, ograniczenie, oznaczenie kresu; w logice: oznaczenie ścisłe pewnego pojęcia przez wy-