Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 1.djvu/938

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Ochraniać, Ochronić kogo = obraniać, osłaniać przed niebezpieczeństwem, strzec; o. co = szanując co zachowywać, strzec o. uszkodzenia, okrywać, oszczędzać; o. ś., zachowywać siebie, nie narażać ś., ukrywać ś., oszczędzać ś.

Ochromiały, okulały, kulawy.

Ochromić, uczynić chromym, kulejącym; przetrącić komu nogę, okulawić.

Ochromieć, stać ś. kulawym, okuleć.

Ochrona, ochranianie, zachowywanie, obrona; o. leśna = prawa administracyjne, ograniczające wyrąb lasu; o. zwierzyny = takież prawa, ograniczające tępienie zwierzyny; rzecz, służąca do ukrycia, do ocalenia; miejsce ucieczki; przytułek i szkółka dla biednych dzieci.

Ochroniarka, nauczycielka, wychowawczyni w ochronie.

Ochroniarstwo, zajęcie ochroniarki.

Ochronić, obronić, ocalić, ustrzec, osłonić.

Ochronka, rodzaj szkółki dla biednych dzieci, gdzie mają we dnie przytułek i opiekę.

Ochronny, obronny, ocalający, ochraniający; wał o. = zapobiegający wylewom; cło o-e = ustanowione dla obrony przemysłu krajowego; w biol., barwa o-a = barwa, którą przybiera zwierzę, by upodobnić ś. do otoczenia w celu samoobrony; podobieństwo o-e = podobieństwo zwierzęcia do otaczających przedmiotów; w med., leczenie o-e = dążące do zapobieżenia pewnym chorobom.

Ochrowy, gr., odnoszący ś. do ochry, koloru ochry.

Ochrypiać, Ochrypić, nabawiać kogo chrypki.

Ochrypiećp. Ochrypnąć.

Ochryple, głosem chrypiacym, z chrypką.

Ochrypłość, chrypka.

Ochrypły, który dostał chrypki, chrypiący.

Ochrypnąć, Ochrypieć, dostać chrypki, stracić głos czysty.

Ochrzcić, dokonać nad kim obrządku chrztu; przezwać, nadać nazwę, imię; żart., rozcieńczyć wodą; o. ś., przyjąć chrzest, zostać chrześcijaninem.

Ochrzęstna, błona, otaczająca powierzchnię chrząstek.

Ochrzy-p. Ochry-.

Ochuchać, tchem owionąć, ogarnąć oddechem; zdmuchiwać co z czego; przen., pieścić.

Ochudnąć, schudnąć.

Ochudzić, schudzić, wychudzić, ogłodzić.

Ochwacać, Ochwacić, nabawiać konia ochwatu; o. ś., nabawić ś. ochwatu (o koniu); dostawać bólu z powodu wysilenia; oberwać ś. (o ludziach); przesycić ś. czym aż do wzbudzenia w sobie wstrętu.

M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Ochwat.png

Ochwat, u koni choroba łamania w stawach; zapalenie mięsnych części kopyta u koni (fig.).

Ochwatny, chory na ochwat.

Ochwiewać, Ochwiać, poruszać na wszystkie strony, kołysać, taczać, trząść; obluzowywać, obruszać; robić chwiejnym, podawać w wątpliwość; o. ś., ruszać się wokoło, obluzowywać się.

Ochwierutać, obluzować, obruszać.

Ochwycić, ogarnąć, opanować.

Ochyba, rzecz niepewna; bez o-by = niechybnie, niezawodnie, napewno, bez wątpienia.

Ochybiać, Ochybić, omijać, zawodzić, omylać nadzieje.

M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Ochybnica.png

Ochybnica, motyl nocny z rodziny sówek (f.).