Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 1.djvu/486

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Jednokreślny, w matem., rzutowy — p. Homograficzny.

Jednokrotny, nie powtarzający ś. raz drugi, pojedyńczy.

Jednokupstwop. Jedynokupstwo.

Jednokwiatowe, Jednokwietne rośliny: mające jeden kwiat, rośliny dwuliścienne o pojedyńczym okwiacie.

Jednolatek (forma ż. Jednolatka); zwierzę, jeden rok mające, roczniak; człowiek jednych lat z drugim, rówiennik, rówieśnik.

Jednoletnip. Jednoroczny.

Jednolicie, przys. od Jednolity; jednostajnie, w całości,

Jednoliścienne rośliny, mające jeden listek zarodkowy cz. liścień.

Jednolity, niby z jednego ulany, z jednej sztuki zrobiony, jednostajny, w całości będący.

Jednomaścisty, jenakowej maści (konie j-e).

Jednomian, w mat., wyrażenie jednowyrazowe, w którym nie występują znaki: mniej (—) i więcej (+).

Jednomienny, jednowyrazowy.

Jednomierny, jednej miary

Jednomiesięczny, mający a. trwający tylko jeden miesiąc; z jednego miesiąca.

Jednomyślnie, jednozgodnie, jednogłośnie, wszystkiemi głosami.

Jednomyślność, zgodność zdań, głosów.

Jednomyślny, tak samo myślący, zgodny z kim w myślach, w zdaniu, jednozgodny.

Jednooki, mający tylko jedno oko.

Jednoosobowy, mieszczący tylko jednę osobę, przeznaczony tylko dla jednej osoby.

Jednopalczasty, mający tylko jeden palec

Jednopienny, bot., jednopienne rośliny — p. Jednodomowe.

Jednoplemieniec, Jednoplemiennik, Jednorodca, człowiek tegoż plemienia, rodu, co i drugi.

Jednopłatkowa korona kwiatowa, składająca ś. z jednego płatka; zrosłopłatkowa.

Jednopłatowiecp. Monoplan.

Jednopłciowy, o tej samej płci; w bot., kwiat j. = posiadający tylko jeden organ płciowy męski a. żeński, czyli a. pręciki a. słupki.

Jednopłodny, wydający tylko jeden płód a. jeden owoc.

Jednopokojowy, posiadający tylko jeden pokój.

Jednopostaciowość, Jednokształtność, min., własność minerałów, mających różny skład chemiczny, tworzenia kryształów o jednakowych a. bardzo do siebie zbliżonych postaciach, izomorfizm.

Jednopostaciowy, Jednokształtny, jednej albo tej samej postaci; w mat., funkcje j-we = jednowartościowe, jednoznaczne.

Jednopręcikowe rośliny, mające jeden pręcik wolny w kwiecie dwupłciowym.

Jednoraki, jednego gatunku, jednakowy; prosty, niezłożony.

Jednoramienny, o jednym ramieniu; w fiz., drążek j. = mający punkty przyczepienia siły i oporu po jednej stronie punktu podpory.

Jednorazowy, raz tylko dany lub uczyniony; jednoczesny.

Jednoroczniak, żołnierz młody, rok tylko w wojsku będący a. na rok do wojska brany; źrebak, cielak jednoroczny.

Jednoroczny, Jednoletni, jeden rok trwający, o jednym roku, równego wieku z drugim.

Jednorodca, jednoplemieniec.

Jednorodność, Homogienja, fizj., przynależność do tego samego rodzaju, podobieństwo rodzajowe; w chem., czystość chemiczna; w mat., pewna własność funkcji.

Jednorodny, składający ś. z części jednego rodzaju, o jednych własnościach; jednakowy; j-e = skały, złożone z jednego minerału.