Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 1.djvu/474

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Izochroniczność, gr., równoczesność

Izochroniczny, gr., równoczesny, trwający jednakowy przeciąg czasu; i-e zjawiska = dokonywające się w jednakowych odstępach czasu, np. kołysanie się wahadła.

Izodynamiczna gr., linja, linja na mapach gieograficznych, łącząca miejsca na ziemi o jednakim natężeniu magnetyzmu ziems.

Izogieoterma, gr., powierzchnia, łącząca miejscowości o jednakowej temperaturze w głębi ziemi.

Izogon, gr., równokąt, równobok, wielokąt foremny o równych kątach i bokach.

Izogona a. Izogoniczna linja, linja na mapach, łącząca miejsca, na których igła magnesowa zbacza pod jednakowym kątem od południka ziemskiego; południki magnetyczne.

Izografja, gr., odtwarzanie pisma, starych druków, za pomocą odbitki tuszowej.

Izohipsa, gr., linja na mapie, łącząca miejsca z jednakowym wzniesieniem nad poziom morza.

Izohyeta, gr., linja na mapie, łącząca miejsca z jednakową ilością rocznych deszczów.

Izoklinalny, gr., o jednakowym pochyleniu (układ warstw ziemi).

Izokliniczna gr., linja, linja łącząca na mapie miejsca, w których igła magnesowa ma jednakowy kąt nachylenia.

Izolacja, łć., odosobnienie; ochranianie ciał naelektryzowanych aby nie miały styczności elektrycznej z ziemią.

M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Izolator.png

Izolator, łć., stołeczek o szklanych nogach dla odosobnienia ciała elektryzowanego od otaczających; szklana lub porcelanowa podstawka na:słupie telegraficznym, przez którą drut przechodzi; odosabniacz (fig.).

Izolować, łć., odosobniać, odłączać, oddzielać.

Izomerja, gr., jednoskładność ciał, związków.

Izomery, Izomeryczne ciała, gr., mające jednakowy skład chemiczny, a odmienne własności, zależne od budowy cząsteczkowej.

Izometryczny, gr., równomierny, o jednakowych wymiarach.

Izomorficzny, gr., równopostaciowy, i-ne ciała = mające różny skład chemiczny, a jednakowe formy kryształów.

Izomorfizm, gr., równokształtność, równopostaciowość (ciał).

Izonefa, gr., linja na mapie, łącząca miejsca o jednakowym zachmurzeniu.

Izonomja, gr., równość w obliczu prawa.

M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Izop.png

Izop, Hyzop, gr., roślina z rodziny wargowych, rośnie na południu Europy (fig.).

Izopek, gr., wino izopowe.

Izoperymetryczny, gr., równoobwodowy.

Izorachja, gr., linja na mapach, łącząca miejsca, mające o tej samej porze przypływ morza.

Izostatyczny, gr., będący w równowadze hidrostatycznej z powodu równości ciśnień.

Izotera, gr., linja na mapie, łącząca punkty ziemi o jednakowej średniej temperaturze letniej.

Izoterma, Izotermiczna linja, gr., linja łącząca na mapie miejsca, mające przeciętną jednakową temperaturę normalną.

Izotropiczny, gr., jednorodny.

Izotropijne gr., ciała, mające jednakowe własności we wszystkich kierunkach co do sprężystości, rozchodzenia się drgań.

, spój., że, jakoby.

Iżali, Iżaliż, przys., ażali, czy.

Iżby, spój., żeby, aby.