Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 1.djvu/464

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Inop. Jeno; tylko.

Inobedjencja, łć., nieposłuszeństwo.

Inobserwancja, łć., niezachowanie przepisów.

Inocencja, łć., niewinność, prostota, niedoświadczenie.

Inocent, łć., naiwny, prostaczek.

Inochod-, — p. Jednochod-.

Inofensywny, łć., niegroźny, nie przedstawiający niebezpieczeństwa.

Inoktawo, łć., w ósemce, w formacie l/9 arkusza.

Inokulacja, łć., wstrzyknięcie, wszczepienie, woojenie.

Inokulować, szczepić (drzewka), zaszczepiać; przen., wpajać (jakie myśli, zasady).

Inondacja, łć., powódź, wylew, potop, zalew.

Inozyt, rodzaj cukru, nie podlegający fermentacji, znajdujący ś. w ciele człowieka i w soku roślin.

Insanja, łć., obłęd, pomieszanie zmysłów

Inscenizacja, łć., przysposobienie sztuki teatralnej do wystawienia na scenie; wprowadzenie jakiej zasady, myśli, poglądu w życie.

Inscenizować, łć., zastosować, przysposobić do warunków scenicznych; wprowadzać na scenę (sztukę), wprowadzać w życie.

Insekt, łć., owad.

lnsektolog, łć., znawca owadów, entomolog.

Insektologja, łć., nauka o owadach.

Inserat, łć., ogłoszenie w czasopismach.

Inserować, łć., zamieszczać, włączać, ogłaszać w pismach.

Inskrybować, łć., robić inskrypcyę, napisywać, wpisywać.

Inskrypcja, łć., wpisanie w księgi długów krajowych, wpis; napis, zapis, umowa; zapisanie do księgi sądowej.

Insolacja, łć., oświetlenie i ogrzewanie promieniami słońca; działanie promieni na organizm; porażenie słoneczne.

Insolencja, łć., grubjaństwo, bezczelność.

Insolwencja, łć., niewypłacalność dłużnika.

Insolwent, łć., dłużnik niewypłacalny.

Inspekcja, łć., kontrola, naoczne zbadanie, wejrzenie w co, nadzór; instytucja lub władza nadzorcza; biuro inspekcji a. inspektora.

Inspekcjonować, Inspektować, łć., skontrolować, obejrzeć, zrewidować.

Inspekcyjny, łć., przym. od Inspekcja należący do inspekcji.

M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Inspekt.png

Inspekt, zwykle w lm. Inspekty nm., rodzaj cieplarni do hodowania roślin, zabezpieczającej je od chłodu: skrzynia napełniona ziemią, przykryta oknami i matami i obłożona nawozem, który ją ogrzewa (fig.).

Inspektor, łć., nadzorca, kontroler; urzędnik w szkołach, pilnujący sprawowania uczniów albo studentów; urzędnik państwowy, pilnujący wykonywania przepisów urzędowych.

Inspektorat, łć., urząd inspektora, biuro inspektora.

Inspicjent, łć., w teatrze: pilnujący godzin przedstawienia, podniesienia zasłony, wejścia na scenę aktorów i t. p.

Inspiracja, łć., natchnienie, objawienie.

Inspirator, łć., poddający myśli przy ich odgadywaniu.

Inspirować, łć., natchnąć, poddać myśl, narzucać kierunek jakiej sprawy; ożywić; i-ny artykuł, napisany w porozumieniu lub z polecenia rządu a. kierownika stronnictwa politycznego; i. dziennik,