Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 1.djvu/291

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


Elekt, łć., nowoobrany, wybrany, wybraniec.

Elektor, łć., wyborca, mający prawo obierania, uczestniczenia w wyborach; dawny tytuł niektórych panujących książąt w Niemczech, mających prawo obioru cesarza.

Elektoralny, łć., przym. od Elektor; wyborczy, obiorczy.

Elektorat, Elektorstwo, łć., władza i ziemie należące do elektora (w Niemczech); godność elektora.

Elektrobodźcza, gr., siła; p. Elektromotoryczna.

Elektrochemitypja, gr., ulepszony sposób trawienia na cynku drogą galwaniczną.

Elektrochemja, gr., chemiczne zjawiska w ciałach, wywołane przez prąd elektryczny; nauka o chemicznych działaniach elektryczności; zastosowanie elektryczności do celów chemicznych.

Elektrod, Elektroda, gr., końce, bieguny przewodników, doprowadzających prąd elektryczny do e-da dodatniego = anoda; do e-da ujemnego = katoda.

Elektrodynamika, Elektrokinetyka, gr., nauka o elektryczności dynamicznej (prądach elektrycznych), w ściślejszym znaczeniu: o zjawiskach ruchu, wywołanych przez działanie wzajemne prądów elektrycznych.

M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Elektrodynamometr.png

Elektrodynamometr, gr., przyrząd do mierzenia siły potężnych prądów, jakie wydają dynamomachiny (fig.).

M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Elektrofor.png

Elektrofor, gr., prosty przyrząd służący do wzbudzania elektryczności ciągłej, składający się z dwu krążków: żywicznego w metalowej podkładce i metalowego opatrzonego rękojeścią izolująca (fig.).

Elektrografja, gr., rytowanie za pomocą prądu elektrycznego.

Elektroindukcja, łć., wzbudzenie prądów elektrycznych przez sąsiedztwo z prądami.

Elektrojemność, pojemność elektryczna, najwyższy ładunek elektryczności, jaki może przyjąć akumulator.

Elektrokinetykap. Elektrodynamika.

Elektrolit, gr., ciało, rozkładające się pod wpływem prądu elektrycznego.

Elektroliza, gr., rozkład chemiczny za pomocą prądu elektrycznego.

M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Elektromachina.png

Elektromachina, łć., machina elektryczna, wytwarzająca elektryczność (fig.).

M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Elektromagnes.png

Elektromagnes, gr., kawał żelaza, owinięty kilku warstwami drutu izolowanego, przez który przebiega prąd elektryczny (fig.).

Elektromagnetyczny, polegający na działaniu elektromagnesów.

Elektromagnetyzm, gr., wzajemne oddziaływanie prądów elektrycznych i magnesów.

Elektrometalurgja, gr., wydobywanie metalów z rud za pomocą prądu elektrycznego.

Elektrometeor, gr., zjawisko atmosferyczne, w którym bierze udział elektryczność.

M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Elektrometr.png

Elektrometr, gr., fiz. przy-