Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 1.djvu/285

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Ekshibit, łć., dokument, należący do jakiej sprawy sądowej.

Ekshipotekować, łć., wykreślać z ksiąg hipotecznych.

Ekshortacja, łć., napomnienie, przestroga.

Ekshumacja, łć., wyjęcie trupa z grobu w celu oględzin sądowo-lekarskich.

Ekskawator, łć., machina do wydobywania ziemi i równania poziomu; w dent. narzędzie do wydłubywania rozmiękczonej zębiny.

Eksklamacja, łć., wykrzyk, okrzyk, zawołanie.

Ekskludować, łć., wyłączać, wyrzucać, wykreślać.

Ekskluzja, łć., wyłączenie, odrzucenie, wykreślenie; wyjątek.

Ekskluzywa, łć., urzędowe zastrzeżenie jakiego mocarstwa katolickiego podczas wyboru papieża, aby niemiły temu mocarstwu kardynał nie został wybrany.

Ekskluzywe, łć., wyłącznie.

Ekskluzywny, łć., wyjątkowy.

Ekskomunika, Ekskomunikacja, łć., wyłączenie z kościoła, wyklęcie, rzucenie klątwy, klątwa, interdykt.

Ekskomunikować, łć., wyłączać za karę z kościoła, wyklinać, rzucać klątwy.

Ekskorjacja, łć., lek. zejście skóry z jakiejkolwiek części ciała.

Ekskorporacja, łć., usuwanie, wydzielenie ze społeczeństwa, z towarzystwa.

Ekskrementy (-ów), blp. łć., wydzieliny, odchody, kał, pomiot.

Ekskrescjencje, łć., w dawnej Polsce obszary nie nadane nikomu, należące do własności powszechnej.

Ekskret, łć., wydzielina, materja, wydzielana z organizmu.

Ekskursja, łć., wycieczka, wyprawa; zaczepka.

Ekskuza, łć., uniewinnianie ś., tłómaczenie ś., wymówka, wykręcanie się.

Ekskuzować, łć., tłómaczyć, uniewinniać; e. ś., tłómaczyć się, wymawiać ś., usprawiedliwiać ś.

Ekslibrysa, łć., znak bibljoteczny; karteczka zwykle ilustrowana z nazwiskiem posiadacza bibljoteki, naklejona na wewnętrznej stronie okładki.

Eksmatrykulacja, łć., wykreślenie z matrykuły.

Eksmisja, łć., wyrugowanie, wyrzucenie drogą sądową z posiadanej majętności, mieszkania, wywłaszczenie.

Eksmitować, łć., wyzuć z posiadania, wyrzucać z majątku, wydalać z posiadłości na zasadzie prawa, wywłaszczać.

Eksoficja, łć., obowiązki, ciężary.

Eksosmozap. Egzosmoza.

Ekspansja, łć., rozszerzenie się pary i gazów, prężność.

Ekspansywny, łć., dążący do rozszerzania się (polityka e-a); wybuchający (pocisk e.).

Ekspansywność, łć., dążność do rozszerzania się.

Ekspatrjacja, łć., wydalenie z kraju, wygnanie, banicja.

Ekspatrjować ś., łć., opuścić ojczyznę, przyjąć obce poddaństwo, wysiedlić ś., wynarodowić się.

Ekspedjentp. Ekspedytor.

Ekspedjować, łć., wysyłać, wyprawiać posyłki, towary; załatwiać interesanta, kljenta.

Ekspedycja, łć., wysyłka, wysyłanie, odprawa; wyprawa (e. naukowa); każde pismo urzędowe, urzędowa kopja aktu, odpis, wyciąg, wypis.

Ekspedytor, Ekspedjent, łć., urzędnik zajmujący się ekspediowaniem papierów, posyłek, towarów (e. pocztowy, kolejowy); utrzymujący biuro do załatwiania prze-