Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 1.djvu/213

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


panna z dobrego d-u); rod, plemię, pokolenie, dynastja (d. panujący, d. Piasta); gospodarstwo, sprawy domowe (d. na wielką skalę = bogato, wykwintnie, z wiotkim nakładem, z przyjmowaniem wielu gości; prowadzić d.gospodarstwo); gmach na co przeznaczony, zakład (d. boży. szkolny, noclegowy; d. podrzutków; d. bankierski; d. publiczny = d. rozpusty, (mieszkanie nierządnic); w astrol.: d. planet = pewna część nieba w stosunku do tejże lub innej części ziemi; strona bilardu, z której zaczynają grę; w myśl.: legowisko niedźwiedzia, złom.

M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Doma.png

Doma, gr., postać krystalograficzna, w kształcie dwu daszków, stykających się podstawami, kaleniec (fig.).

Domagać ś., dopominać ś., żądać, natarczywie wymagać.

Domanjalne dobra, łć., królewszczyzna; dobra kameralne.

Domator, łć., ten, co nie bywa w świecie, co lubi wciąż w domu przebywać.

Domeny, fr., blp., dobra rządowe, skarbowe, koronne; dobra, wydzielone na utrzymanie rodziny panującej, apanaże.

Domiar, na d. = na dobitkę (na d. złego); ponadto.

Domiarkować ś., dorozumieć ś., domyślić ś., zmiarkować ś.

Domicyl, łć., mieszkanie prawne, zaznaczone na wekslu; miejsce płatności wekslu.

Domicylować weksel, łć., oznaczyć na nim swoje mieszkanie prawne.

Domierzyć, nied. Domierzać, dopełnić miary, mierząc dodać; dopełna; dokończyć mierzenia; zmierzyć do pewnego kresu.

Domieszać, dodać czego do czego, mieszając, przymieszać; dokończyć mieszania.

Domieszka, to, czego domieszano, przymieszka ciała obcego.

Dominanta, wł., piąty stopień każdej gamy, wielka kwinta.

Dominjalny, Dominalny, przym. od Dominjum.

Dominjum, łć., w lp. nieod., w lm. -a, -ów, większa własność ziemska, dobra ziemskie.

M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Domino 1.png
M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Domino 2.png

Domino, łć., okrycie maskaradowe, rodzaj płaszcza z kapturem; osoba ubrana w d-o (fig.); rodzaj gry; małe tabliczki podobne do kart, służące do tej gry (fig.); zrobić d. = przystawić ostatnią tabliczkę i tym sposobem grę wygrać.

Dominować, łć., panować, górować nad czym; wznosić ś. wyżej nad co, zajmować stanowisko wydatniejsze, znakomitsze, bardziej wpadające w oczy; imponować.

Domniemać ś., nied. Domniemywać ś., domyślać ś., zmiarkować, dorozumieć ś., przypuścić.

Domniemanie, Domniemywanie, domyślanie, przypuszczenie, poszlaka, prezumpcja.

Domniemany, domyślny, przypuszczalny, prawdopodobny, przewidywany.

Domokrążca, prow., handlarz starzyzną i wogóle przekupień, obnoszący towary po domu; handlarz d-żny.

Domokrążnictwo, Domokrąstwo, handel wędrowny, domokrążny.

Domorosły, wychowany w domu; niebywały na świecie, nie znający świata, swojego chowu, nie uczony (artysta d.).

Domostwo, dom mieszkalny z otaczającemi zabudowaniami gospodarskiemi.

Domownik, człowiek, w tymże mieszkaniu mieszkający; w lm. d-icy = czeladź domowa.