Strona:Kujawiak (śpiew).djvu/12

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.
  — 12 —

  O! mój Boże! Cóż wzdychacie?
  Oczy na mnie wytrzeszczacie


  
sVarCV = { <b gis' b>8[<b gis' b> <b gis' b>] | <a e' d'>\arpeggio[<a e' d'>\arpeggio <a e' d'>\arpeggio] | <a e' cis'>\arpeggio[<a e' cis'>\arpeggio <a e' cis'>\arpeggio] | <a e' d'>\arpeggio[<a e' d'>\arpeggio <a e' d'>\arpeggio] | <a e' cis'>\arpeggio[<a e' cis'>\arpeggio <a e' cis'>\arpeggio] | <b, b'>[<b' fis'> <b fis' a>^>] | e,[<b' e gis> <b e gis>] | <b, b'>[<b' fis'> <b fis' a>^>] | e,[<b' e gis> <b e gis>] | <b, b'>[<b' fis'> <b fis' a>^>] | e,[<b' e gis> <b e gis>] | <b, b'>[<b' fis'> <b fis' a>] | e,[<e gis b e> <e gis b e>] | }

sVarD = { e16.[gis32 cis8 b] | e,[ \acciaccatura { b'16[cis] } b16( e, b' cis)] | a16.[cis32 fis8 e] | e,[ \acciaccatura { b'16[cis] } b16( e, b' cis)] | a16.[cis32 fis8 e] | }

sVarA = { R4. | e16^\ff dis d8. b16 | R4.*4 | e16^\f b gis8 e | b16. cis32 dis8 b | e16. fis32 gis8 e | R4.*4 | }

sVarB = { \tuplet 3/2 { gis16[e gis] } \acciaccatura { cis16[dis] } cis8[b] | \tuplet 3/2 { e,16([b' cis]) } \tuplet 3/2 { b([e, b']) } \tuplet 3/2 { e([e, b']) } | \tuplet 3/2 { a16([e a]) } \acciaccatura { fis'16[gis] } fis8[e] | \tuplet 3/2 { e,16([b' cis] } \tuplet 3/2 { b[e, b'] } \tuplet 3/2 { e[e, b']) } | \tuplet 3/2 { a([e a]) } \acciaccatura { fis'16[gis] } fis8[e] | <dis, dis'>8 \acciaccatura { a16[dis] } a'8^>[gis16 fis] | e16.[cis'32 \acciaccatura { b16[cis] } b8^> gis] | <b, b'>[ \acciaccatura { a16[dis] } a'8^> gis16 fis] | \tuplet 3/2 { e([gis b] } e8^>[b16 gis]) | <b, b'>8[ \acciaccatura { a16[dis] } a'8^>( gis16 fis)] | e16.[cis'32 \acciaccatura { b16[cis] } b8 gis] | <b, b'>8[ \acciaccatura { a16[dis] } a'8 gis16 fis] | \tuplet 3/2 { e([gis b]) } \acciaccatura { fis'16[gis] } fis([e d b] | }

sVarE = { <b gis' b>8[<b gis' b> <b gis' b>] | <e, d'>[<e' gis d'> <e gis d'>] | a,[<e' a cis> <e a cis>] | e,[<e' gis d'> <e gis d'>] | a,[<e' a cis> <e a cis>] | }

lVarA = \lyricmode { "O!" mój Bo -- "że!" Cóż wzdy -- cha -- "cie?" O -- czy na mnie wy -- trze -- szcza -- cie }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
<<
 \new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \clef "violin" \key d \major \time 3/8 \autoBeamOff \relative b' { \override TupletBracket.bracket-visibility = ##f \sVarA } }
 \addlyrics { \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \clef "violin" \key d \major \time 3/8 \relative a'' { \override TupletBracket #'direction = #UP \sVarB } }
  \new Staff = "down" \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \clef "bass" \key d \major \time 3/8 \relative b, {
  << { \sVarCV }
   \new PianoStaff <<
    \new Staff \with {
    \remove "Time_signature_engraver"
    fontSize = #-3
    \override StaffSymbol #'staff-space = #(magstep -3)
    \override StaffSymbol #'thickness = #(magstep -3)
    } { \clef "violin" \key d \major \set Staff.explicitKeySignatureVisibility = #center-invisible \relative f'' { \sVarD } }
    \new Staff \with {
    \remove "Time_signature_engraver"
    fontSize = #-3
    \override StaffSymbol #'staff-space = #(magstep -3)
    \override StaffSymbol #'thickness = #(magstep -3)
    } { \clef "bass" \key d \major \set Staff.explicitKeySignatureVisibility = #center-invisible \relative b, { \sVarE } }
   >>
  >>
  } }
 >>
>> }
  G.817W.