Strona:Kujawiak (śpiew).djvu/13

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.
  — 13 —

  Ej! to wszystko od frasunku
  Z turbacyi ze starunku!


  
sVarCV = { << { \voiceOne s8 \crossStaff { \autoBeamOff e' e } | s \crossStaff { \autoBeamOff f f } } \new Voice { \voiceTwo <a,, a'>4. | <d d'>4 <b b'>8 } >> \oneVoice <e e'>8.[<f f'>16 <e e'>8] | << { \voiceOne s8 \crossStaff { \autoBeamOff e' e } } \new Voice { \voiceTwo <a,, a'>4 r8 } >> | \oneVoice \stemUp <a' d f gis>^>[<a d f gis> <a d f gis>] | \stemDown <a cis e a>[<a cis e a> <a cis e a>] | \stemUp <a d f gis>^>[<a d f gis> <a d f gis>] | \stemDown <a cis e a>[<a cis e a> <a cis e a>] | \stemUp <a d f gis>^>[<a d f gis> <a d f gis>] | \stemDown <a cis e a>[<a cis e a> <a cis e a>] | \stemUp <a d f gis>^>[<a d f gis> <a d f gis>] | <a cis e gis>[<a cis e gis> <a cis e gis>] \stemNeutral | }

sVarA = { a8. e16 d cis | b cis d8 fis | e8. d'16 cis b | a16. \stemUp b32 \stemNeutral cis8 a | R4.*8 | }

lVarA = \lyricmode { "Ej!" to wszy -- stko od fra -- sun -- ku "Z tur" -- ba -- cy -- i ze sta -- run -- "ku!" }

sVarB = { a8) \crossStaff { <a,, cis>[<a cis>] } | r \crossStaff { <b d>[<b d>] } | r <gis b d>[<gis b d>] | r \crossStaff { <a cis>[<a cis>] } | \ottava #1 \set Staff.ottavation = #"8" b''16.^>[d32 b8 d16 cis] | a[cis e gis \acciaccatura { a16[b] } a8^>] | b,16.[d32 b8 d16 cis] | \tuplet 3/2 { fis([gis fis] } e8^>[d16 cis]) | b16.[d32 b8 d16 cis] | a[cis e gis \acciaccatura { a16[b] } a8^>] | b,16.[d32 b8 d16 cis] | \tuplet 3/2 { cis[d cis] } \slurUp b([a \acciaccatura { a8 } g16 e] \ottava #0 \slurNeutral | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = "" evenHeaderMarkup = "" }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi { }
\layout { line-width = #180
\context { \PianoStaff \consists #Span_stem_engraver } indent = 0\cm}
<<
 \new Staff \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \clef "violin" \key d \major \time 3/8 \autoBeamOff \relative e' { \override TupletBracket.bracket-visibility = ##f \sVarA } }
 \addlyrics { \lVarA }
 \new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \clef "violin" \key d \major \time 3/8 \relative f'' { \override TupletBracket #'direction = #UP \sVarB } }
  \new Staff = "down" \with { \remove "Time_signature_engraver" } { \clef "bass" \key d \major \time 3/8 \relative e, { \sVarCV } }
 >>
>> }
  G.817W.