Strona:Kazimierz Wyka - Modernizm polski.djvu/91

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.

  Wśród takiego chóru znajdujemy u kilku poetów oryginalną odmianę erotyzmu. Miłość, mająca być lekiem na rozpacz, zawodziła niekiedy w sposób, który jeszcze bardziej pogłębiał smutek modernistów, tym razem nadając mu wyraz nieuleczalnej samotności. To poczucie samotności duchowej opisał Rene Canat w pięknej książce[1], ono wreszcie było dla kilku poetów i dla Przybyszewskiego ostatnim etapem upojenia miłosnego. Znali to uczucie Wincenty Brzozowski, Słoński, Dębicki, Tetmajer[2], przede wszystkim zaś Stanisław Brzozowski w przedziwnym, pełnym modernistycznej skłonności do niezwykłego dreszczu Ukrzyżowaniu cielesnym:

  Dusza ma cierniem uwieńczona,
  Na białym krzyżu twego ciała
  Przybita pragnień mych gwoździami,
  Schyliwszy głowę, z wolna kona.
  Ja sam, jak Judasz Iskariota,
  Za twój namiętny pocałunek,
  Na dreszcz wydałem ją konania...
  Ach, mnie przeraża ta Golgota![3]

  Ta niemożność całkowitego zjednoczenia z drugą istotą stanowi w Tetmajera „fantazji psychologicznej” pt. Otchłań przeżycie główne, które na próżno pragnie zatłumić bohater. Ujrzawszy, że jego żona poczyna kochać kogo innego, walczy o jej miłość, ale po to jedynie, by dojść do przekonania:

  Czy ja nie rozbijam się o kobietę jak woda o skałę, które się nigdy nie zleją w jedno, nie zharmonizują, nie zdźwięczą w wspólną jedność, a kobieta
  1. R. Canat Du sentiment de la solitude morale chez les romantiques et les parnassiens, Paris 1904.
  2. W. Brzozowski, op. cit., s. 40, 44; — E. Słoński, op. cit., s. 100 — 101; — Z. Dębicki Noce bezsenne, s. 110 — 111; — K. Tetmajer Poezje, III, s. 74. Wiecznie samotni. Trzecia strofa wiersza pod tym tytułem brzmi:

   Wiecznie samotni!... nawet w takiej chwili,
   gdyśmy spleceni razem ramionami
   z kobietą dusze i ciała złączyli,
   gdy z nią przeniknąć pragniemy się wzajem,
   jej serce bierzem i jej serce dajem:
   jesteśmy sami.

  3. S. Brzozowski Nim serce ucichło, s. 3.