Strona:Kaszubi na tle etnografji Polski.djvu/118

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.

28. CISZEWSKI ST.: Prace etnologiczne I—III. Warszawa 1925—1930.

29. CZEKANOWSKI J.: Z badań nad zróżniczkowaniem morfologicznem dialektów polskich. Prace polonistyczne ofiarowane Prof. J. Łosiowi. 330—354. Warszawa 1927.

30. DĄBKOWSKI P.: Prawo prywatne polskie. T. I—II. Lwów 1910.

31. ER. = Encyklopedja rolnictwa, wyd. pod red. J. T. Lubomirskiego i i. T. I—V. Warszawa 1873—1879.

32. FEDEROWSKI M.: Lud okolic Żarek, Siewierza i Pilicy. T. I—II. Warszawa 1888.

33. FISCHER A.: Etnografja słowiańska. Zesz. 1—2. Lwów 1932.

34. FISCHER A.: Zarys etnograficzny województwa pomorskiego. Toruń 1929.

35. FISCHER A.: Lud polski. Podręcznik Etnografji Polski. Lwów 1926.

36. FISCHER A.: Rusini. Zarys etnografji Rusi. Lwów 1928.

37. FISCHER A.: Święto umarłych. Lwów 1923.

38. FISCHER A.: Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego. Lwów 1921.

39. FISCHER A.: Związek etnograficzny Pomorza z Polską. Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego. S. Balticum. Zesz. III. 25—33. Toruń 1930.

40. FRANKOWSKI E.: Kalendarz obrzędowy ludu polskiego. Warszawa 1928.

41. GLOGER Z.: Pieśni ludu. Muz. opr. Z. Noskowski. Kraków 1892.

42. GLOGER Z.: Encyklopedja staropolska. T. I—IV. Warszawa 1900—1903.

43. GLOGER Z.: Rok polski w życiu, tradycji i pieśni. Warszawa b. r.

44. GRAJNERT J.: Legendy. Warszawa 1904.

45. GRISEBACH H.: Das polnische Bauernhaus. Berlin 1917.

46. GRYF, Pismo dla spraw kaszubskich. Rocznik I—IX. Kościerzyna — Kartuzy 1909—1933.

47. GULGOWSKI I.: Von einem unbekannten Volke in Deutschland. Berlin 1911.

48. GULGOWSKI I.: Kaszubi. Kraków 1924.

49. IEUJK = Zbiory etnograficzne Instytutu Etnologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

50. IKC = Ilustrowany Kurjer Codzienny. Ciekawe obrzędy pogrzebowe na Kaszubach. Nr. 140. 1933.

51. KARŁOWICZ J.: Słownik gwar polskich. T. I—VI. Kraków 1900—1911.

52. KLINGER W.: Obrzędowość ludowa Bożego Narodzenia. Poznań 1926.

53. KOLBERG O.: Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Serja I—XXIII. Warszawa 1865—1890.

54. KOLBERG O.: Mazowsze. Obraz etnograficzny. T. I—V. Kraków 1885—1890.

55. LS = Lud słowiański. T. I—II. Kraków 1929—1931.

56. LORENTZ F.: Zarys etnografji kaszubskiej. Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego. S. Balticum. T. XVI. Toruń 1934.

57. LORENTZ F.: Slovinzisches Wörterbuch, Teil I—II. St. Petersburg 1908-1912.