Strona:Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare T. 9.djvu/58

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.
  —   48   —

  Kajusz.  Na honor, dobrze, bardzo dobrze powiedziałem.
  Gospod.  Więc nogi za pas, i w drogę!
  Kajusz.  Szedłem za moje pięty, Janek Rugby. (Wychodzą).


  AKT TRZECI.
  SCENA I.
  Pole w blizkości Frogmore.
  (Wchodzą: ksiądz Hugo Evans, Głuptas).

  Evans.  Proszę cię teraz, pachołku toprego pana Chutziaka, a przyjacielu Głuptasie z nazwiska, powietz mi ot której strony wyglątałeś pana Kajusza, który się sam mianuje toktorem metycyny?
  Głuptas.  Od której strony? Od strony zamku, od strony parku, od każdej strony; na drodze od starego Windsor, na każdej drodze, prócz drogi do miasta.
  Evans.  Więc proszę cię uprzejmie, wyjrzej jeszcze i na tę trogę.
  Głuptas.  Chętnie, panie (wychodzi).
  Evans.  Otpuść mi Panie, jak pełny jestem cholery, jak jestem wstrząśnięty aż to głępi tuszy! — Uratuję się, jeśli mnie zawiedzie. — Co za melancholia mnie opanowała! — Potłukę mu wszystkie jego nocniki na urwisza tego pałce, przy pierwszej sposopnośoi, otpuść mi Panie! (śpiewa).

  Gdzie czysta wota spata ze skały,
  Nucą ptaszkowie swe matrygały,
  Uścielem łoże z różanych liści,
  I z wszystkich kwiatów o wonnej kiści.
  Gdzie czysta wota —

  Panie, zmiłuj się nate mną! Okrutnie na płacz mi się zpiera.

  Nucą ptaszkowie swe matrygały:
  Nat papilońską, gtym siedział wotą —
  I z wszystkich kwiatów o wonnej kiści.
  Gdzie czysta wota —