Strona:Dzieła Krasickiego dziesięć tomów w jednym (Polona).djvu/58

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.

  Mniemał Cyneasz królów w majestacie,
  Kiedy na rzymskie patrzał senatory.
  Twój to jest obraz, zacny Jubilacie,
  Wasz, bakałarze, regenty, lektory;
  I wy, co pierwsze miejsca posiadacie,
  Prowincyały i definitory.
  Znać z twarz powagę: jak Tatry przed burzą,
  Sławą zagrzane łysiny się kurzą.

  Powstali wszyscy, póki nie usiędzie
  Pan Wicesgerent, mecenas dysputy.
  Sławny to mędrzec, i pilny w urzędzie:
  Wziął kunią szubę i czerwone bóty.
  Dalej xiądz proboszcz w rysiej rewerendzie;
  Dalej ojcowie, co czynią zarzuty.
  Defendens zatem, uchyliwszy głowę,
  Do mecenasa zaczął tak przemowę.

  «Na płytkim gruncie rozbujałych fluktów
  «Korab mądrości chwieje się i wznosi:
  «A pełen szczepu wybornego fruktów,
  «Niewysławioną kiedy korzyść nosi;
  «Twoich, przezacny mężu, akweduktów
  «Żąda: a pewien, że względy uprosi;
  «Płynie pod wielkiem hasłem, głosząc światu,
  «Żeś ty jest perłą konchy Perypatu.

  «Słońce, co światłość znikłą wydobywa,
  «Planety, które różne chwile dzielą,
  «Xiężyc, co równie wzrasta i ubywa,
  «Gwiazdy, co nocną posępność weselą;
  «Wszystko to w sobie zawiera Leliwa,
  «I dom szacowną wsparty parentelą,
  «Ostrogskich xiążąt, Pińczowskich margrabiów,
  «Górków, Tarnowskich i Krasickich hrabiów.

  «Milczcie Burbony: lub w koncentach nowych
  «Głoście szczęśliwość sarmackiej krainy.
  «I wy potomki synów Jagiełłowych,
  «I wy Auzońskie Gwelfy, Gibeliny,
  «Znoście wielbienia: a w pieniach gotowych
  «Dziś uwielbiajcie heroiczne czyny.
  «Niechaj najdalsza potomność pamięta
  «Wielkość dzieł, nauk, cnót Wicesgerenta.

  «Niechaj się Zoil od zazdrości puka,
  «Niechaj się Syrty i Charybdy kruszą,
  «Niechaj i Paktol nowych źródeł szuka,
  «Niech się Olimpy i Parnassy wzruszą;
  «W tobie firmament znajduje nauka:
  «Tyś kraju zaszczyt, tyś ojczyzny duszą.
  «Przeniosłeś w sławie Sfinxy i Fenixy,
  «W dziełach Euryppy, Bucentauri. Dixi

  Powszechne zatem nastało milczenie.
  Przerwał go ojciec Łukasz od Trzech królów,
  A nie rozwodząc się w słowach uczenie,
  Ani cytując Szkotów i Bartolów,
  (Pocóż tak zbytne głowy zaprzątnienie?)
  Zaczął od rzeczy, Hidaspów, Paktolów:
  I wziąwszy stronę przeciwną na oko,
  Nabił argument, i strzelił z Baroko.

  Gdyby nie puklerz Distinguo dwuręczny,
  Ległby Defendens na pierwszem spotkaniu.
  Nim się zastawił; a w ujęciu zręczny,
  Nie bawiąc długo w reassumowaniu,
  Strzelił na odwrót, pocisk niezbyt wdzięczny,
  Raził Oppugnans w drugiem nabijaniu:
  Odstrzelił zasię z Celarent, jak z kuszy
  Ale grot słaby poszedł mimo uszy.

  Ocalon dwakroć rycerz zaczepiony,
  Już się na trzeci bój wstępny zdobywał:
  Już, jak z cięciwy, dzielnie natężonej
  Świeży grot tylko co nie wylatywał:
  Wtem krzyk ogromny wszczął się z drugiej strony.
  Powszechnej bitwy gdy się nie spodziewał;
  Spójrzał na swoich: wtem trąby i kotły
  Stłumiły odgłos, i wrzawę przygniotły.

  Zdrętwieli wszyscy na takowe hasło,
  Już i mecenas z krzesła się był ruszył.
  Wtem natężywszy figurę opasłą,
  Gdy o dyspucie nikt dobrze nie tuszył;
  Dwóch Jubilatów, tak okrutnie wrzasło,
  Że się i kotłów i trąb dźwięk zagłuszył.
  Wzdrygnął się doktor, i zatrząsł gmach cały;
  Echa okropny odgłos powtarzały.

  Upuścił kielich, który w ręku trzymał,
  Pijąc za zdrowie wicesgerentowy
  Piękny Hyacynt; co się właśnie zżymał,
  I już zdobywał na komplement nowy.
  Skoczył brat Czesław, lecz go nie utrzymał;
  Oblało wino żużmant parterowy.
  Żużmant! ozdoba dubieńskich kontraktów,
  Zysk nieśmiertelny sfałszowanych aktów.

  Wtenczas, gdy złością uwiedzione mnichy,
  Wzięły się nagle do uczonej broni;
  Hyacynt miły, łagodny i cichy,
  Porzuca bitwę i od wojny stroni.
  Słodkie rozmowy, przerywały śmiechy;
  Zegar zbyt prędko bieży, prędko dzwoni:
  Płyną w zaciszy szczęśliwe momenta,
  Wesoł Hyacynt, dewotka kontenta.

  Postać jej wdzięczna, oczy choć spuszczone,
  Przecież niekiedy błyszczą się jaskrawie:
  Choć w świętej mowie, słóweczka pieszczone,
  Krył się subtelny kunszt w skromnej postawie.
  Westchnienie, wolnym jękiem powleczone,
  Umiała mieścić w potocznej zabawie.
  Muszki z różańcem, wachlarz przy gromnicy,
  Przy Hippolicie, głos synogarlicy.

  Już przeszedł rozdział upiorów i strachów,
  Dezyderosa i matki d'Agreda;
  Już się wytoczył dyskurs z miejskich gmachów,
  I okolicom już pokoju nie da;
  Żarliwość pełna skutecznych zamachów,
  Wojnę występkom ludzkim wypowieda:
  A gromiąc w innych grzechy nieostrożnie,
  Zcicha kaleczy, zabija pobożnie.