Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. I part 2.djvu/286

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.
  703
  Rozd. I.KSIĘGI ESTHER.Rozd. I.

  27.A wychadzała w święta z wielką chwałą.

  28.Y mieszkała w domu męża swego sto y pięć lat, y puściła wolną Abrę swoię y umarła, y pogrzebiona iest z mężem swym W Bethuliiéy.

  29.Y płakał iéy wszytek lud przez śiedm dni.

  80.A przez wszytek czas żywota iéy, nie był któryby czynił niepokóy Izraelowi, y po śmierći iéy przez wiele lat.

  31.A dźień święta zwycięstwa tego u Żydów w poczet dni świętych przyięt iest, y święcą ii Żydźi od onego czasu aż do dnia dźiśieyszego.
  KSIĘGI
  ESTHER.


  TYch kśiąg nie tylko piérwsze dźieśięć Rozdźiałów, które po żydowsku mamy, ale y śiedm Rozdźiałów ostatnich, których teraz po żydowsku nié mamy, za pewne słowa Boże maią bydź prziymowane, iako o tym świadczą Koncilia, y oycowie starzy. Co Bellarminus széroko opisuie, który téż dowodźi, że ten Asswerus małżonek Esther, inszy bydź nie mógł iedno Artaxerxes, którego Longimanem zwano.
  ROZDZIAŁ I

  Asswerus Król zawołany uczynił sławne gody, na które Królowa proszona przyść niechćiała, y złożona z królestwa, y postanowiono prawo, aby żony mężom posłuszne były.

  1.ZA dni Asswerusa, który panował od Indiiéy aż do Ethyopiéy nad stem dwiemadźiesty y śiedmią krain,

  2.Gdy śiedźiał na stolicy królestwa swego, Susan miasto królestwa iego początkiem było.

  3.Trzećiego tedy roku panowania swego, sprawił wielką ucztę wszytkim kśiążętóm y służebnikóm swoim, namożnieyszym z Persów y nazacnieyszym z Medów, y starostóm krain przed sobą.

  4.Aby okazał bogactwa chwały królestwa swego, y wielkość a chlubę możnośći swéy, przez długi czas, to iest przez sto y ośmdźieśiąt dni.

  5.A gdy się dni uczty dokończyły, wezwał wszytkiego ludu który się nalazł w Susan, od nawiętszego aż do namnieyszego: y kazał przez śiedm dni ucztę n nagotować w weszćiu ogrodu y gaiu, który królewską ozdobą y ręką był sczepiony.

  6.Y wiśiały po wszytkich stronach opony białe, y źielone, y hiacyntowe, zawieszone na sznu-

  rach