Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. I part 2.djvu/267

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.
  684
  Rozd. I.KSIĘGI JUDITH.Rozd. I.

  swéy, Tobiasz wyszedł z Niniwe z żoną swą, y z synami, y z synami synów, y wrócił się do świekrów swoich.

  15.Y nalazł ie zdrowo w starośći dobréy: y miał pieczą o nich, y on zawarł oczy ich: y on wźiął wszytko dźiedźictwo domu Raguelowego: y oglądał piąte pokolenie, syny synów swoich.

  16.A wypełniwszy dźiewięćdźiesiąt dźiewięć lat w boiaźni Pańskiéy, z weselem go pogrzebli.

  17.A wszytek ród iego, y wszytko pokolenie iego trwało w świętym żywocie y w świętym obcowaniu, tak iż byli przyiemni, tak Bogu iako y ludziom, y wszytkim mieszkaiącym na źiemi.

  KSIĘGI
  JUDITH.


  TE Kśięgi iako Hieronym ś. świadczy, od zacnego onego Synodu Niceńskiego piérwszego, między innemi Kśięgami świętémi są policzone. A nie wspominaiąc innych, w Argumenćie kśiąg Tobiaszowych pomienionych, Junius Africanus y Isidorus przed tyśiącem lat świadczą, iż ie kośćiół ś. ma za Boskie Kśięgi. O czaśie którego się ta historia dźiała, różne są różnych mniemania: między którémi to się zda napewnieysze. Iż to było na ten czas kiedy Xerxes syn Dariusza w Babilonie królował: a nawyższym kapłanem Żydowskim był Joacim, iako pisze Rozd. 15. Ten Joacim był syn Jozue abo Jesu, a ten zaś był synem Josedeka, który z onym Zorobabelem wywiódł lud Babilonu do Żydostwa. 1. Ezdr. 3. v. 2. y 8. Tenże Joacim zrodźił Eliasiba kapłana, Nehem. 12. O tymże téż Joacimie pisze Josephus, iż kiedy królował Xerxes syn Dariusza był biskupem w Jeruzalem Joaćim syn Jozue. Lib. 11. Antiq. C. 5. A tak dźiało się to po niewoléy Babilońskiey, około lat pięćidźieśiąt.
  ROZDZIAŁ I

  Nabuchodonozor Król zwyćiężywszy Medskiego Króla, chcąc opanować wszytkie królestwa, rozesłał posły do nich, które że nieuczciwie przyięto y odprawiono, przyśiągł się mśćić.

  1.ARphaxad tedy Król Medski podbił był pod moc swoię wiele narodów, y on zbudował miasto barzo możne, które nazwał Ekbatanis,

  2.Z kamienia kwadratowego y ćiosanego: wywiódł mury iego wszerz na śiedmdźieśiąt łokći, na zwysz na trzydźieści, a wieże iego wywiódł wzgórę na sto łokći.

  3.A w kwadraćie ich obie stronie na dwadźieścia stóp się roz-

  ćią-