Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. I part 2.djvu/265

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.
  682
  Rozd. XIII.KSIĘGI TOBIASZOWE.Rozd. XIII.

  Aniół, ieden z śiedmi którzy stoiémy przed Panem.

  16.A gdy to usłyszeli, strwożyli się, y drżąc padli na źiemię na oblicze swoie.

  17.Y rzékł im Aniół: Pokóy wam, niebóyćie się.

  18.Abowiem gdym był z wami, byłem z woléy Bożéy: tegóż błogosławćie, y śpiéwayćie mu.

  19.Zdałemći się poprawdźie z wami ieść y pić: ale ia pokarmu niewidźianego, y napoiu który od ludźi oglądan bydź nie może, używam.

  20.A tak czas iest abych się wrócił do tego który mię posłał: a wy błogosławćie Boga, a opowiadayćie wszytkie dźiwy iego.

  21.A gdy to wymówił, zniknął z oczu ich, y więcéy go widźiéć nie mogli.

  22.Tedy upadszy na oblicze przez trzy godźiny błogosławili Boga: a powstawszy opowiadali wszytkie dźiwy iego.


  ROZDZIAŁ XIII.

  Słowa Tobiasza starego, któremi chwalił Pana Boya, wszytkie ktemu téz napominaiąc, prorokuie o sławnym mieśćie Jeruzalem.

  1.A Starszy Tobiasz otworzywszy usta swe, błogosławił Pana, y rzékł: Wielkiś iest Panie na wieki, y na wszytkie wieki królestwo twoie:

  2.Abowiem ty karzesz, y zbawiasz, przywodźisz do piekła, y zaś wywodźisz: y niémasz któryby uszedł ręki twoiéy. Deut. 32. 39. 1. Król. 2. 6.

  3.Wyznawayćie Panu synowie Izrael, a w oczach narodów chwalćie go:

  4.Abowiem was dla tego rozprószył między narody, które go nieznaią, abyśćie wy opowiadali dźiwy iego, y przywiedli ie do wiadomości, że niémasz inszego Boga wszechmocnego oprócz niogo.

  5.Onći nas pokarał dla nieprawośći naszéy: y on nas zbawi dla miłośierdźia swego.

  6.Patrzćież tedy co z nami uczynił, a z boiaźnią, y ze drżeniem wyznawayćie mu, a Króla wieków wywyższayćie w uczynkach waszych.

  7.A ia w źiemi niewolstwa moiego wyznawać mu będę, że okazał maiestat swóy nad grzésznym ludem.

  8.Nawróććie się tedy grzésznicy, a czyńćie sprawiedliwość przed Bogiem, wierząc że uczyni z wami miłośierdźie swoie.

  9.A ia y dusza moia będźiem się w nim weselić.

  10.Błogosławcie Pana wszyscy wybrani iego: obchodźćie dni wesela, y wyznawayćie mu.

  11.Jeruzalem miasto Boże, skarał ćię Pan dla uczynków rąk twoich.

  12.Wyznaway Panu w dobrach twoich, a błogosław Boga wieków, żeby zaś zbudował w tobie przybytek swóy, a przyzwał zaś do ćiebie wszytkie więźnie, y żebyś się weseliło na wszytkie wieki wieków.

  13.Będziesz się świéćić iasną światłośćią, y wszytkie granice źiemskie będą się tobie kłaniać.

  14.Narodowie zdaleka przydą do ćiebie: y dary przynosząc, będą się w tobie kłaniać Panu, a źiemię twoię za poświęcenie mieć będą. Isai. 60. 5.

  15.Abowiem imienia wielkiego będą w tobie wzywać.

  16.Przeklęći będą którzy by ćię

  wzgar-