Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. I part 1.djvu/61

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
56
Rozd. XXIX.GENESISRozd. XXX.

do domu swego. A usłyszawszy przyczyny drogi,

14.Odpowiedźiał: Iesteś kość moia y ćiało moie. A gdy się wypełniły dni Mieśiąca iednego,

15.Rzékł mu: Izaż, żeśmi brat, darmo mi służyć będźiesz? powiédz, co za wysługę chcesz wźiąć.

16.A miał dwie córce, imię starszéy Lia, a młodszą zwano Rachel.

17.Ale Lia była ćiekących oczu: Rachel oblicza pięknego, y weyźrzenia wdźięcznego.

18.Którą miłuiąc Iakob, rzékł: Będęć służył za Rachelę, córkę twoię młodszą, śiedm lat.

19.Odpowiedźiał Laban: Lepiéyći, żeć ią tobie dam, niż inszemu mężowi, mieszkay u mnie.

20.Służył tedy Iakob za Rachelę śiedm lat: a zdały mu się kilka dni dla wielkiéy miłośći.

21.Y rzékł do Labana: Day mi żonę moię, gdyż się iuż czas wypełnił, abych wszedł do niéy.

22.Który wezwawszy wiele gromad przyiaćiół na gody, sprawił wesele.

23.A w wieczór Lią, córkę swą w wiódł do niego,

24.Dawszy sługę córce imieniem Zelphę. Do któréy według obyczaiu wszedszy Jakób, gdy było rano uyźrzał Lią:

25.Y rzékł do Swiekra swego: Cóż iest, coś chćiał uczynić? Izalim nie za Rachelę tobie służył? Czemuś mię oszukał?

26.Odpowiedźiał Laban: Nie iest to w zwyczaiu u nas, abyśmy piérwéy młodsze za mąż wydawali.

27.Wypełniy tydźień dni tego złączenia: a damći y tę drugą za pracą, którą mi będźiesz służył drugie śiedm lat. Wyższéy 16. v. 3.

28.Przestał na zdaniu: a gdy tydźień minął, poiął Rachelę za żonę:

29.Którey oćiec dał za służebnicę Balę.

30.Y tak dostąpiwszy pożądanego wesela, miłość wtóréy przékładał nad piérwszą, służąc u niego drugie śiedm lat.

31.A widząc Pan, iż niedbał o Lią, otworzył żywot iéy, a śiostra niepłodną została.

32.Która począwszy porodźiła syna, y nazwała imię iego Ruben, mówiąc: Uyźrzał Pan uniżenie moie, teraz mię będźie miłował małżonek móy.

33.Y zaśię poczęła y porodźiła syna y rzékła: Iż usłyszał Pan, żem pogardzona, dał mi téż y tego, y nazwała imię iego Symeon.

34.Y poczęła trzeći raz y urodźiła innego syna y rzekła: Y tą razą przyłączy się ku mnie małżonek móy, gdyżem mu trzech synów urodźiła: y dlatego nazwała imię iego Lewi.

35.Poczwarte poczęła y porodźiła syna, y rzékła: Teraz iuż będę wyznawać Panu: y przetóż nazwała go Iudą, y przestała rodźić.


ROZDZIAŁ XXX.

O zawiśći Rachel ku Liéy, śiostrze swéy w niepłodnośći, y o wspomnieniu Pańskim na Rachel, a o poczęćiu, y porodzeniu Iosepha. O zmowie, która się stała między Labanem a Iakobem za służbą iego. Y o zbogaceniu Iakoba.

1.WIdząc tedy Rachel, że niepłodną była, zayźrzała śiestrze swéy, y rzékła mężowi swemu: Day mi dźieći, inaczey umrę.

2.Któréy Iakob rozgniewany

od-