Przejdź do zawartości

Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. II part 2.djvu/317

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została przepisana.

38.Oto się przybliżaią plagi, a nie mieszkaią.

39.Iako brzemienna gdy dźiewiątego mieśiąca syna swego rodźi, gdy nadchodzi godzina iéy porodzenia, przed dwiema abo trzema godzin boleści obchodzą żywot iéy: a gdy iuż dźiećiątko z żywota wychodzi, nieomieszkaią punktu iednego:

40.Tak nieomieszkaią plagi aby niemiały przyśdź na źiemię, a świat wzdychać będzie, y boleśći go ogarną.

41.Słuchayćie słowa ludu móy, gotuyćie się na bitwę, a w kłopoćiech tak bądźcie iako goście na źiemi.

42.Ten kto przedawa iako ten kto ućieka: a kto kupnie, iako ten który ma straćić.

43.Który kupczy, iako ten który nie weźmie pożytku: a kto buduie, iakoby niemiał mieszkać.

44.Kto śieie, iakoby żąć niemiał: tak y który obrzezuje winnicę, iakoby wina zbierać niemiał.

45.Którzy się żenią, tak iakoby niemieli mieć synów: a którzy się nie żenią tak iako wdowcy.

46.Przeto iż którzy robią, próżno robią.

47.Bo urodzaie ich, cudzoźiemcy pożną, y maiętność ich rozchwycą, y domy wywrócą, y syny ich w niewolą zabiorą: iż na poymanie y na głód rodzą dźieci swoie.

48.Y którzy kupczą z łupiestwiem, iako długo ochędażaią miasta y domy swe, y ośiadłośći, y osoby swe:

49.Tym się barźiéy rozżarzę na nie dla grzechów ich, mówi Pan.

50.Iako niewiasta wszeteczna ma w nienawiśći uczćiwą y dobrą:

51.Tak nienawidźieć będźie sprawiedliwość nieprawośći, gdy się stroi, y w oczy skarży na nie, gdy przydźie który ma hamować wynayduiącego wszelki grzech na źiemi.

52.Dla tego nie naśladuyćie ani iéy, ani spraw iéy.

53.Bo iescze mało a będźie zięta nieprawość z źiemie, a sprawiedliwość będźie w was panowała.

54.Niechże nie mówi grzesznik że nie grzeszył: bo węgle ogniste będźie palił na głowie tego który mówi: Nie zgrzeszyłem przed Panem Bogiem, y przed maiestatem iego.

55.Oto Pan pozna wszytkie sprawy ludzkie, wynalazki y myśli ich, y serca ich.

56.Bo rzekł: Niech się stanie źiemia, y stała się: Niech się stanie niebo, y stało się.

57.Y na iego słowo ugruntowane są gwiazdy, y wié liczbę gwiazd.

58.Który przegląda głębokośći y skrytośći ich: który rozmierzył morze y łożysko iego.

59.Który zamknął morze w pośrzodku wód, a słowem swym zawieśił ziemię nad wodami.

60.Który rozćiągnął niebo iako sklep, nad wodami ie ugruntował.

61.Który postawił na pusczy źrzódła wód, a ieźiora na wierzchu gór, na wypusczenie rzék z wysokiéy skały, aby napoił źiemię.

62.Który stworzył człowieka y położył serce iego wpośrzodku ćiała, y wpuśćił w weń ducha, żywot, y rozum.

63.Y tchnienie Boga wszechmocnego który wszytko stworzył,