Przejdź do zawartości

Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. II part 2.djvu/315

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została przepisana.

rzy zawżdy pragnęli cudzołożyć z tobą.

48.Naśladowałaś obrzydłéy we wszytkich sprawach iéy, y w wynalazkach iéy: dla tego mówi Bóg:

49. Pusczę na ćię nędzę, wdówstwo, ubóstwo, y głód, y miecz, y mór, na spustoszenie domów twoich od gwałtu, y śmierći,

50.Y chwały mocy twoiéy, uschnie iako kwiat, gdy powstanie gorącość, która iest na ćię wypusczona.

51.Rozchorzeiesz się iako ubożuchna, ubita, y skarana od niewiast, aby ćię nie mogli przyiąć mocarze a miłośnicy.

52.Azażbych się ia obruszył przećiw tobie, mówi Pan,

53.Byś była nie mordowała wybranych moich na każdy czas, wynosząc się zbiciem rąk, a mówiąc nad śmiercią ich, gdyś się opiiała:

54.Ochędóż piękność twarzy twoiéy.

55.Nagroda wszeteczeństwa twego w zanadrzu twoim, przetóż zapłatę weźmiesz.

56.Iako uczynisz wybranym moim, mówi Pan, tak tobie Bóg uczyni, a poda ćię na złe.

57.Y synowie twoi pozdychaią od głodu, y ty przez miecz upadniesz, y miasta twoie będą zburzone, y wszyscy twoi na polu od miecza poginą.

58.A którzy są na górach, głodem wyzdychaią: ciała swe ieść będą, y krew pić, od głodu y od pragnienia, dla łaknienia chleba y pragnienia wody.

59.Niesczęśliwie po morzu popłyniesz, a znowu szkodę podeymiész.

60.Y w przeszćiu potłuką miasto pobite, a zburzą niektórą część żiemie twoiéy, y zgładzą część chwały twoiéy, wróćiwszy się zaś do Babilonu wywróconego.

61.A zburzona, będźiesz im miasto słomy, a oni tobie ogniem będą.

62.Y pożrzą ćię, y miasta twoie, źiemię twą, y góry twoie, wszytkie lasy twoie, y drzewa rodzayne ogniem spalą.

63.Syny twe w niewolą zabiorą, dochody twe rozchwycą, a ozdobę oblicza twego znisczą.


ROZDZIAŁ XVI.

Straszne spustoszenie świata, które bydź ma na końcu.

1.BIada tobie Babilonie y Asia, biada tobie Egyptćie y Syrya.

2.Opaszćie się wormi, y włosienicami, a płaczcie synów waszych, a żałuyćie: bo bliskie iest zginienie wasze.

3.Pusczon iest na was miecz, a kto iest coby go odwróćił?

4.Pusczon iest na was ogień, któż iest kto ji ugaśi?

5.Pusczono na was niesczęśćia, a któż iest co ie odpędźi?

6.Izali kto odpędźi lwa głodnego w lesie, abo ugaśi ogień w słomie zaraz gdy pocznie gorzeć?

7.Izali kto odpędźi strzałę od mocnego strzelca wypusczoną?

8.Pan mocny przepuscza niesczęśćia, a któż iest co ie odpędźi?

9.Wyszedł ogień od gniewu iego, a któż iest co ji zagasi?

10.Puśći błyskawicę, a któż się bać nie będźie? zagrzmi, a któż się nie zlęknie?

11.Pan pogroźi, a któż nie zginie z gruntu przed oblicznośćią iego?

12.Źiemia zadrżała y grunty