Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. II part 2.djvu/261

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.31.A wśiadł na drugi swóy wóz, y przyiechawszy do Jeruzalem, umarł, y pogrzébion iest w oycowskim grobie.

32.Y żałowali Josiasza po wszytkiéy Żydowskiéy źiemi: a którzy byli przełożeni, z żonami lamentowali nad nim, aż do dnia tego. Y postanowiono, aby to zawsze czyniono po wszytkim narodzie Izraelowym.

33.Ale te rzeczy są opisane w kśięgach historiiéy królów Judzkich, y wszytkie dźieie spraw Josiaszowych, y sława iego, y biegłość iego w zakonie Pańskim: y co on czynił, y czego nie napisano w kśięgach królów Izraelskich y Judzkich.

34.Y wźiąwszy którzy byli z narodu Jechoniasza syna Josiaszowego, postanowili królem na mieyscu Josiasza oyca iego, gdy mu było trzydzieśći y trzy lata.

35.Y królował nad Izraelem trzy miesiące. Y złożył ji król Egyptski, aby nie królował w Jeruzalem.

36.Y założył na lud winę sto talentów śrébra, y talent złota ieden.

37.Y postanowił król Egyptski Joacyma brata iego królem Juda y Jeruzalem.

38.Y związał Joacym urząd, y Zaracela brata swego, y poimawszy zawiódł do Egyptu.

39.Pięć y dwadźieścia lat było Joacimowi, gdy królować począł w źiemi Judzkiéy y w Jeruzalem: a czynił złe przed oczyma Pańskimi.

40.A potym przyćiągnął Nabuchodonozor król Babliloński, a związawszy go łańcuchem żelaznym, zawiódł do Babilonu.

41.A święte naczynia Pańskie zabrał Nabuchodonozor, y zaniósł y poświęćił we zborze swym w Babilonie.

42.Bo o nieczystośći iego y o niepobożnośći napisano iest w kśięgach czasów królewskich.

43.Y królował Joachin syn iego miasto niego. A gdy postanowion był królem, było mu ośmnaśćie lat.

44.A królował trzy mieśiące y dźieśięć dni w Jeruzalem, y czynił złe przed oczyma Pańskimi.

45.A po roku posławszy Nabuchodonozor, przeniósł go do Babilonu, pospołu z świętym naczyniem Pańskim.

46.Y postanowił Sedeciasza królem Juda y Jeruzalem, gdy mu hyło dwadzieścia y ieden rok: a królował lat jedenaśćie.

47.Y czynił złe przed oblicznośćią Pańską, a nie bał się słów które powiadał Jeremiasz prorok z ust Pańskich.

48.Y poprzyśiężony będąc od Nabuchodonozora króla, złamawszy przyśięgę odstał od niego: y zatwardźiwszy szyię swą y serce swoic, zgwałćił ustawy Pana Boga Izraelskiego.

49.Y kśiążęta ludu Pańskiego wiele się złego dopusczali: y przechodzili złośćią wszytkie obrzydłośći poganów, y splugawili kośćiół Pański który był święty w Jeruzalem.

50.Y posłał Bóg oyców ich przez anioła swego, aby ie nawróćił: przeto że im folgował, y przybytkowi swemu.

51.Ale się oni naśmiewali z aniołów iego: a którego dnia Pan mówił, szydzili z proroków iego.

52.Który aż do zapalczywośći wzruszony iest przeciwko ludowi swemu dla niezbożnośći iego, y roskazał królóm Chaldeyskim powstać.